Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «symulacji»:


Total: 6 results - 0.018 seconds

notatka 2 100%

Symulacja 2 – Na podstawie wyników z poprzedniej symulacji zwiększyłem ilość pracowników odpowiednio do 3 w pierwszym dziale, 4 w drugim i 2 w trzecim dziale.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 44%

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji (w postaci symulacji wysokości rat) o kosztach obsługi kredytu/pożyczki w przypadku niekorzystnej dla mnie zmiany stopy procentowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 33%

Z symulacji wynikało, iż kredyt waloryzowany kursem we franku szwajcarskim jest znacznie bardziej korzystny finansowo, niż kredyt udzielony w złotówkach, wskazał, że rata kredytu we frankach wyniesie XXX zł zaś w złotówkach około XXX zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 32%

W trakcie dokonywania symulacji doradca zobowiązany był przedstawić informacje na temat ryzyka kursowego, informacje dotyczące zmienności waluty, a także że raty będą spłacane po bieżącym kursie z dnia spłaty raty, czyli po bieżącym kursie z tabeli kursów banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 32%

o możliwości wzrostu raty kapitałowoodsetkowej, zaś informacje te zostały mu przedstawione w postaci symulacji wysokości rat kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 31%

przeczytał dokładnie całą umowę i rozmawiał z pracownikiem Banku na temat symulacji spłaty rat kredytu we frankach i złotówkach, z której wprost wynikało, iż zaciągnięcie kredytu w walucie obcej spowoduje obniżenie raty kredytowej o 30% /zeznania powoda R.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com