Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 May at 22:48 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «szacunku»:


Total: 23 results - 0.034 seconds

list 100%

Cieszy mnie otrzymany list od Pana, którego w dawnych czasach uwa żałem jeżeli nie za przyjaciela, to za osob ę godną największego szacunku.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/list/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 91%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 2 78%

Z wyrazami szacunku, Hrabia Feliks Herbst

https://www.pdf-archive.com/2012/05/02/bez-tytu-u-2/

02/05/2012 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 2 78%

Z wyrazami szacunku, Hrabia Feliks Herbst

https://www.pdf-archive.com/2012/05/02/bez-tytu-u-2-1/

02/05/2012 www.pdf-archive.com

list do torunia 1 78%

Z wyrazami szacunku i poważania Wicehrabia Feliks Herbst

https://www.pdf-archive.com/2012/06/27/list-do-torunia-1/

27/06/2012 www.pdf-archive.com

listaa 78%

Z wyrazami szacunku Piotr Horodyński, Ordo Dracul

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/listaa/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

listlm 78%

Z wyrazami szacunku Piotr Horodyński, Ordo Dracul

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/listlm/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

listm 78%

Z wyrazami szacunku Piotr Horodyński, Odro Dracul.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/12/listm/

12/09/2012 www.pdf-archive.com

dotyczy organizacji oraz przeprowadzenia wyscigu 78%

Z wyrazami szacunku Arturo – Tygodnik Bornholm Life.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/03/dotyczy-organizacji-oraz-przeprowadzenia-wyscigu/

03/04/2015 www.pdf-archive.com

Szanowni Państwo 74%

My, rodzice Klaudusi, w ramach wdzięczności i szacunku dla wszystkim sponsorów, darczyńców instytucjonalnych i osób prywatnych zobowiązujemy się do wymienienia Państwa Firmy w gronie Razem jesteśmy w stanie zdążyć z pomocą – Dziękujemy To dla mnie potrzebne jest Państwa wsparcie finansowe do dalszej walki z nowotworem.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/05/szanowni-pa-stwo/

05/12/2014 www.pdf-archive.com

Opis - Ludwig Clausewitz 73%

Z Wyrazami Szacunku, Sierżant Kaynes J.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/17/opis-ludwig-clausewitz/

16/02/2016 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 71%

Dlatego też należą się Państwu najszczersze wyrazy szacunku i uznania z powodu okazanego nam serca.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

klaudia aukcja 70%

My, rodzice Klaudusi, w ramach wdzięczności i szacunku dla wszystkim sponsorów, darczyńców instytucjonalnych i osób prywatnych zobowiązujemy się do wymienienia Państwa Firmy w gronie Darczyńców naszej córeczki Klaudii na prowadzonej przez nas stronie na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pomoc.dla.klaudii.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/klaudia-aukcja/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

historia 70%

My, rodzice Klaudusi, w ramach wdzięczności i szacunku dla wszystkim sponsorów, darczyńców instytucjonalnych i osób prywatnych zobowiązujemy się do wymienienia Państwa Firmy w gronie Darczyńców naszej córeczki Klaudii na prowadzonej przez nas stronie na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pomoc.dla.klaudii.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/historia/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 58%

Zakupienie czegoś bez próby obniżenia ceny, może kie techniki perswazji i wykorzystać je do zostać uznane za brak szacunku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 58%

Zakupienie czegoś bez próby obniżenia ceny, może kie techniki perswazji i wykorzystać je do zostać uznane za brak szacunku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/jak-zjedna-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 55%

Nastąpił kres Związku Morskiego, zlikwidowano flotę ateńską, Z szacunku dla kultury Aten, Sparta nie zgodziła się na ostateczne zrównanie ich z ziemią.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 55%

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dziecko już od najmłodszych lat należy uczyć szacunku do tego, co je otacza, czyli m.in.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 53%

4) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Fiodor Dostojewski - Idiota 50%

Ludziom, o których wiedzą wszystko, nawet najskrytsze ich tajemnice, oczywiście nawet by nie przyszło do głowy, jakie nimi kierują pobudki, a tymczasem dla wielu z nich ta wiedza, równająca się całej nauce, stanowi istotną pociechę, dzięki niej sami nabierają szacunku dla siebie, a nawet osiągają wyższe rozkosze duchowe.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/fiodor-dostojewski-idiota/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Pesymizm żołnierza-tułacza. Recenzja filmu ''John Rambo'' 44%

Uważa, że jako odznaczony żołnierz zasługuje na przynajmniej odrobinę szacunku.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/pesymizm-o-nierza-tu-acza-recenzja-filmu-john-rambo/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Stanisław Skalski. Lotnik, bohater, nacjonalista 42%

I naprawdę, mam więcej szacunku do odwilży 1956 niż do transformacji ustrojowej 1989 (a co za tym idzie:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/stanis-aw-skalski-lotnik-bohater-nacjonalista/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

wawrzyn2 37%

Graniczy to raczej z lekceważeniem i brakiem szacunku do interlokutora.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wawrzyn2/

23/05/2016 www.pdf-archive.com