Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «szczepionek»:


Total: 5 results - 0.022 seconds

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 100%

SZCZEPIONEK I PRAKTYKI PRZETARGOWEJ MINISTERSTWA ZDROWIA Klub Poselski .Nowoczesna stoi na stanowisku, że obecne regulacje dot.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

sklad-szczepionek[1] 97%

klinika Maria Mroziñska, Ewa Bernatowska, Ewa Mik Skład i bezpieczeństwo szczepionek Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia owocuje zmniejszeniem czêstoœci wystêpowania chorób w danej populacji i przynosi du¿e oszczêdnoœci.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 82%

D Dr Leonard Horowitz utrzymuje, że występująca obecnie na świecie epidemia dziwnych odmian raka i chorób układu immunologicznego jest rezultatem masowych szczepień za pomocą zanieczyszczonych szczepionek, o czym wysocy rangą urzędnicy służb medycznych wiedzą od lat.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

wyrok gsk szczepienia autyzm 29%

ostatnio potwierdzono pr/c/ a u s t r a l i j s k a s l u / n e s a n i t a r n a , /e serie szczepionek /auicrał\ środek dezynfekując) na ba/ie rtęci, d/iś oficjalnie /aka/an\ /e \ \ / g l e d u na u \ k a / a n a neurotoksyczność, u ste/eniach / n a ć / n i c przekraczających maksymalny /alcean\ po/iom dla n i e m o u l a t o uad/e k i l k u kilogramów.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/wyrok-gsk-szczepienia-autyzm/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 26%

z  użycia szczepionek i  w  sprawie zapewnienia dojazdów do pracy niepełnosprawnemu mieszkańcowi Konstantynowa Łódzkiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com