PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 01 October at 03:37 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «szkody»:


Total: 80 results - 0.049 seconds

Odp na pytania 100%

Ochronie środowiska jako dobra wspólnego powinno także służyć roszczenie o zwrot nakładów poczynionych w związku z naprawieniem szkody we środowisku przez podmiot, który tej szkody nie wyrządził[4].

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

185221819 99%

szkody@allianz.pl infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30 K A L K U L A C J A SYGNATURA N A P R A W Y NR 1001202000 20.03.2014 100-1202000 MARKA FORD NUMER VIN WF0UXXGAJXXXXXXXX PIERWSZA REJ26.10.2005 WARSZTAT ASO BRUTTO FUSION PRZEBIEG AMBIENTE KOD TYPU 02 65 01 133868 WERSJA OD 03.2005 UK AD KLIMATYZACJI SZYBA BOCZ TYL CIEM WYPOSA ENIE CENTRALNE ZAMYKANIE 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/24/185221819/

24/03/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 87%

Art.​​ 20.​ ​​ Kto​​jako​​organ​​osoby​​prawnej​​zawarł​​umowę​​w​​jej​​imieniu​​nie​​będąc​​jej organem​​ albo​​przekraczając​​zakres​​umocowania​​takiego​​organu,​​obowiązany​​jest​​do zwrotu​​ tego,​​co​​otrzymał​​od​​drugiej​​strony​​w​​wykonaniu​​umowy,​​oraz​​do​​naprawienia szkody,​​ którą​​druga​​strona​​poniosła​​przez​​to,​​że​​zawarła​​umowę​​nie​​wiedząc​​o​​braku umocowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 85%

Organizator jak i właściciel toru nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania zawodów, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 81%

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 78%

Pakiet korzyści dla narciarzy/snowboardzistów Rozszerzając polisę o sporty zimowe oraz dokupując ubezpieczenie bagażu podróżnego i OC, zapewniamy dodatkowo zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego oraz zwrot kosztów karnetu, a także odpowiadamy za szkody w wypożyczonym sprzęcie.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

rajd 2015.11.14 Bledzew Pniewo Lubniewice 73%

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/06/rajd-2015-11-14-bledzew-pniewo-lubniewice/

06/11/2015 www.pdf-archive.com

wydruk 73%

OKULICKIEGO 37/3 Rodzaj nieruchomości Powierzchnia użytkowa mieszkania Liczba szkód w ciągu ostatnich 3 lat Nieruchomość z kontrolą dostępu osób lub Alarm z powiadomieniem w agencji ochrony Mieszkanie 52 m2 0 Budynek / Dom o konstrukcji palnej Powódź w ciągu ostatnich 3 lat Opcja 30 za 15 Nie Nie Nie Nie WARIANT PODSTAWOWY -- WARIANT INDYWIDUALNY 150 000 zł 20 800 zł 10 000 zł Ruchomości domowe i stałe elementy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 10 400 zł 10 000 zł Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 25 000 zł 10 000 zł 104 zł 173 zł 2 x 57 zł 2 x 95 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA Mieszkanie i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych Ruchomości domowe i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych (stałe elementy tylko w wariancie podstawowym) Rozszerzenie o szkody w mieniu osób trzecich Dom Assistance SKŁADKA JEDNORAZOWA SKŁADKA RATALNA WYBRANY WARIANT UBEZPIECZENIA 1/1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio 73%

Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiada on sam lub jego opiekun prawny.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/regulamin-bia-ystok-freestyle-session-w-whats-up-studio/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

odszkodowanie 73%

431 kodeksu cywilnego, który nakłada obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej osobie przez zwierzę, które chowamy lub którym się posługujemy.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/odszkodowanie/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 73%

za ewentualne szkody poniesione przez zwiedzających regulują ogólnie obowiązujące przepisy.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 72%

Organizator DLR – Rada DLR nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania rund DLR , zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty, w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

fototapeta na wymiar1645 71%

fototapeta na wymiar Jelibaka zawiera tylko powietrze , wypeni klejem - wstrzykiwania strzykawk mniejszy ilo rozcieczonej kleju gotowej mieszanki , aby may szczelin o baka z nó maszynki i tryska klej z szczelin Roll zewntrzna okadzina paskie i zetrze nadmiar kleju w domu tapet Wielkie rozdar i zy tego rodzaju czsto poniesionej przez dzieci tapety, w azience i kuchni tapety, tapety i granic W przypadku problemów szczerze , musisz zaata nich niedwiedzie dokadnie tak samo Z program komputerowy nó , wyci kawaek ze swojego wolnym tapety ( zapewnienia wiksze ni jego uszkodzonego obszaru ) , a potem , po którym umieci go w rozdarty obszarze while chce pasuje do wzorca z tapecie Po dopasowa wygld , zachowuj w pozycji niebieski bezpieczestwa z tam ledzenia krawdzi {z| z| z| w wolnym tapety {} z|posiadania| za pomoc| który ma} brzytwa , cicia uszkodzon tapety wntrza proces Wyjmij zapasowy tapety i zwily wod uszkodzonego obszaru do poluzowania kleju Uyj szpachelki dla ladów nie mona podnosz wraz z palec Oczy powierzchni ciany w którym Nowy tapety cz bdzie wklejane Zastosuj cian obejmujc klej {do| ku| na| na now tapet {} i dokadnie|i dokadnie|i skrupulatnie} umieci na cianie Zetrze nadmiar kleju posiadajc wilgotn gbk , a nastpnie roll paski licznik Istniej pewne szkody , chocia, które nieodwracalna , zazwyczaj wpywajce dzieci tapety Jedynym rozwizaniem byoby tu przerobi cian z nowej tapety fototapety do kuchni Jeden z trudniejszych rzeczy, uzyska farba jest wyczony tapety I szorowanie zbyt mocno {w naszym|wewntrz naszego|wewntrz naszego|w waszych wysikach {} , aby dosta|do uzyskania|mie|do nabycia} pozby w farby plamy zytapety Có, tutaj s wietne, sposoby z mona :

https://www.pdf-archive.com/2015/03/13/fototapeta-na-wymiar1645/

13/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 70%

• impreza odbędzie się niezależnie od tego, co będzie lecieć z nieba, • ubezpieczenie we własnym zakresie, organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników i wszelkie wypadki, • impreza może się nie odbyć w przypadku zakazu wstępu do lasu (dzienne etapy, wieczorny jak najbardziej może się odbyć i w tych smutnych okolicznościach).

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 70%

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 70%

Ze względu na brak prywatnego interesu celem działania oskarżyciela nie jest ukaranie sprawcy za wszelką cenę, naprawienie szkody itp., lecz uzyskanie sprawiedliwego i zgodnego z prawem rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

FileHandler.ashx 70%

Piotr Baryłka, dnia 07.02.2014 do szkody nr:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/13/filehandler-ashx/

13/02/2014 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 69%

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również za szkody i wypadki.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

nasza firma gwarantuje przewz1346 67%

Pracujcy tam specjalici najlepiej wiedz jak spoytkowa Twój stary samochód bez szkody dla rodowiska naturalnego.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/01/nasza-firma-gwarantuje-przew-z1346/

01/09/2013 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 67%

Strona powodowa wniosła także roszczenie ewentualne, w przypadku nie uznania wyżej wskazanego, o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 37.183,33 zł wskutek uznania niektórych zapisów umowy kredytowej za bezskuteczne wobec powodów wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty wyrządzonej szkody za każdy dzień do dnia zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 67%

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, podczas lub po imprezie.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 67%

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE * Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin wypo yczalni NartyWarszawa 65%

Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/16/regulamin-wypo-yczalni-nartywarszawa/

16/12/2014 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursu 65%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/regulaminkonkursu/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

user manual ZPG6074SP ZPG6085SP ZPG6114CP ZPG6125CP view 65%

3 Podłączenie do instalacji gazowej i elektrycznej PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I  PRZEPISÓW ORAZ PODŁĄCZENIEM PŁYTY PRZEZ NIEUPRAWNIONĄ OSOBĘ.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/user-manual-zpg6074sp-zpg6085sp-zpg6114cp-zpg6125cp-view/

03/11/2014 www.pdf-archive.com