PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:18 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «szkolenia»:


Total: 70 results - 0.041 seconds

Karta zgłoszeniowa 2 100%

ptewch@wp.pl KARTA ZGŁOSZENIA (Pieczątka nagłówkowa firmy) Szkolenie 1 Temat szkolenia:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 92%

„ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA” PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 91%

pte-walbrzych.pl KARTA ZGŁOSZENIA (Pieczątka nagłówkowa firmy) Temat szkolenia:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 89%

ptewch@wp.pl KARTA ZGŁOSZENIA (Pieczątka nagłówkowa firmy) Temat szkolenia:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa-2/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Unifikacja PZPN 2013 89%

Unifikacja PZPN 2013 Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce 2 komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Zbigniew Boniek Słowem Prezesa Z myślą o podniesieniu poziomu polskiej piłki, nowy Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczął pracę od Reformy Reprezentacji Młodzieżowych.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/04/unifikacja-pzpn-2013/

04/11/2013 www.pdf-archive.com

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki 88%

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” INFORMACJE OGÓLNE Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Informacje ogólne Termin wyjazdu:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/praktyczne-informacje-dotycz-ce-wyjazdu-na-praktyki-1/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 86%

PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 86%

PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 81%

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej przez pracowników organów podatkowych w trakcie kontroli podatkowych prowadzonych w firmach.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 81%

W celu ułatwienia wprowadzenia tych zmian, został dla Państwa przygotowany specjalny program szkolenia, oparty na doświadczeniu prowadzącego Piotra Sperczyńskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

Ulotka 80%

zaprasza do udziału w projekcie „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO” OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W TYM DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH Szkolenia przygotowują do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie:

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v2 79%

Wyselekcjonowanymi żołnierzami, przeszliście mordercze szkolenia, aby znaleźć się w gronie wybrańców.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/18/plan-konkursu-nocarz-v2/

18/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v3 79%

Wyselekcjonowanymi żołnierzami, przeszliście mordercze szkolenia, aby znaleźć się w gronie wybrańców.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/plan-konkursu-nocarz-v3/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 78%

Pływanie próba oceny Radom 2010 PRÓBA OCENY SZKOLENIA SPORTOWEGO W PŁYWANIU W Radomiu na podstawie wdrożonego i kontynuowanego programu powszechnej nauki pływania zgodnego ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, zadanie 1.1.4.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 78%

"WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REPUBLICE CZESKIEJ'' Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, m.in.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 77%

"ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 wybrane zagadnienia'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 76%

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W PODMIOTACH SFERY OCHRONY ZDROWIA'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 76%

W trakcie szkolenia omówione zostaną m. ... PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 75%

Zgłoszenie popr FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 75%

PCM Zgłoszenie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

oferta-kurs 69%

Opis szkolenia Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 16 roku życia.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/13/oferta-kurs/

13/01/2015 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ 66%

- w związku z warunkami szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić ciemności, zatem bron będzie rozpoznawana z zawiązanymi oczami (CEVILIEL wskazuje cos, czym wiążemy oczy, następnie przy każdym zawodniku kontroluje, czy on nie podgląda I żeby sie opaska nie zsunęła) Przedstawia każdą replikę z nazwy, wskazuje charakterystyczne punkty, po których dana replikę można rozpoznać.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/08/plan-konkursu-nocarz/

08/03/2012 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 63%

"PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - zagadnienia szczególne'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

chuckcasey 63%

-Kierowca ciężarowy -Mechanik w firmie Lost Angels Garage -Sprzedawca lodów -Urzędnik w Fort Carson Kursy i szkolenia:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/10/chuckcasey/

10/08/2011 www.pdf-archive.com