Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 March at 03:25 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «szwajcarskiego»:


Total: 28 results - 0.061 seconds

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 100%

o udzielenie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego ( (...)) na kwotę 300000 zł na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 94%

Wniosek dotyczył kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego na kwotę złożyli również 150 000,00 zł na okres 180 mlesięc oświadczenie, że zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej, będąc w pełni świadomymi ryzyka kursowego, zrezygnowali z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych 1 dokonali wyboru zaciągnięcia kredytu Indeksowanego do waluty obcej, znane im były postanowienia regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG., zostali poinformowany, że aktualne wysokości kursów waluty obcej dostępne są w placówkach banku oraz że są świadomy ponoszenia ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty, do której indeksowany jest kredyt, ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem banku, wynikającego z umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłat)' kredytu, kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w regulaminie, saldo zadłużenia kredytu wyrażone Jest w walude obcej, raty kredytu wyrażone są w walude obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 88%

Kredyt został udzielony 1 wykorzystany w złotówkach, jednak denominowany do waluty franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 87%

zawarła z pozwanym bankiem umowę o kredyt hipoteczny w złotówkach, indeksowany do kursu franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 83%

wyjaśnienia czy przy uznaniu za niedozwolone postanowienia umownego dotyczącego sposobu określenia relacji wartości franka szwajcarskiego do złotego na potrzeby ustalenia świadczenia kredytobiorcy polegającego na zwrocie kredytu, sąd może zastosować, w celu utrzymania znaczenia, w kontekście pozostałych postanowień umownych, samej klauzuli indeksacyjnej przepis art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 82%

Powódka wyjaśniła, że w postanowieniach § 2, § 4 pkt 1 a, § 9 pkt 2 umowy pozwany przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości salda kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży tej waluty.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 81%

W ocenie powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 80%

Od momentu zaciągnięcia przez powoda wraz z małżonką kredytu mieszkaniowego postępowało stopniowo osłabienie złotówki w stosunku do franka szwajcarskiego i w konsekwencji wzrost kursu franka szwajcarskiego, co z kolei przekładało się na wzrost całkowitych kosztów kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 78%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 76%

Zdaniem powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

konferencja zadanie 2 (1) 76%

podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób Ŝywienia, stan odŜywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieŜy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zadanie 2 zostało objęte honorowym patronatem przez Panią Minister Krystynę Szumilas Ministra Edukacji Narodowej Motywacja do podjęcia realizacji Zadania 2 Edukacja zdrowotna w szkole, to udowodniona, najbardziej opłacalna inwestycja w zdrowie społeczeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/konferencja-zadanie-2-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 74%

cyklicznych zmian oprocentowania oraz – przede wszystkim – zmian kursu franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

Lewiatan 7 Opole 73%

Serek Almette Hochland śmietankowy, z ziołami 150g 19,93zł / 1kg Więcej Wideoprzepisów na jajka faszerowane, a także na inne tradycyjne dania wielkanocne znajdziesz na kanale kulinarnym „Gotuję z Lewiatanem” w serwisie oraz na www.lewiatan.pl ZESKANUJ KOD I GOTUJ Niezbędne w Twojej kuchni 1699 Ser Włoszczowski 529 Ser Mascarpone Piątnica Jogurt naturalny Bakoma 21,16zł / 1kg 6,28zł / 1kg 250g typu szwajcarskiego 1kg 1L 390g 079 199 Mleko Wypasione UHT 2% Mlekovita 245 Drożdże Babuni tradycyjne 100g 149 649 Jaja z wolnego wybiegu Kurza Ferma 10szt.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/07/lewiatan-7-opole/

07/04/2017 www.pdf-archive.com

Podmieńcy według teorii Michała Richtera 67%

Również insektoidy ( Szaraki) i Reptylianie weszli w skład naszej organizacji zamienioną w 1853 roku w Szwajcarii na kompanię handlową według prawa szwajcarskiego.Naszym dzieckiem był Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątynii Salomona , po którym zostały nam ogromne skarby złotej biżuterii , galanterii i złotych monet.Umieszczone na procent w Butterfield Trust.To nasza organizacja , za pomocą naszych serwerów ,

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/podmie-cy-wed-ug-teorii-micha-a-richtera/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 67%

Miał świadomość, że kredyt będzie przeliczany do franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 64%

Ulotkę zrealizowano ze środków finansowych projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 63%

(poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowę kredytu hipotecznego nominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) o numerze (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 58%

W ocenie powodów, w chwili podpisywania umowy kredytowej wysokość zobowiązań powodów pozostawała nieznana a kwota kredytu oraz wysokość rat spłaty kredytu oraz zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu uzależniona była od kursu franka szwajcarskiego ( (...)) obowiązującego u pozwanego, który to kurs pozwany określa w sposób arbitralny, nie będąc ograniczony żadnymi postanowieniami umownymi lub ustawowymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 57%

– Oddział (...) umowę kredytu hipotecznego nr (...) na łączną kwotę 450 000 zł indeksowaną kursem franka szwajcarskiego (CHF).

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 51%

(uprzednio ----------------------- Bank S.A.) umowę numer ----------------------- o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) na kwotę 715000 złotych na okres 360 miesięcy (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 49%

W dniu zawarcia umowy pożyczki kurs franka szwajcarskiego wynosił 2,5334 zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 49%

(poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowę kredytu hipotecznego nominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) o numerze (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 47%

W tym okresie różnica w wysokości kursu sprzedaży franka szwajcarskiego obowiązującego w banku, w którym powodowie zaciągnęli kredyt ze średnim kursem NBP doprowadziła do tego, że powodowie uiścili łącznie na rzecz banku kwotę o 4.905,82 zł niż stałoby się, gdyby raty byty przeliczane według kursu NBP.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

folder-vorarlberg 44%

Sztuka współczesna Dom Sztuki w Bregencji (Kunsthaus Bregenz - KUB), zaprojektowany przez słynnego szwajcarskiego architekta Petera Zumthora, należy do najważniejszych galerii sztuki współczesnej w Europie.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-vorarlberg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 37%

Zgodnie z umową strona pozwana miała spłacać kredyt w złotych według ceny sprzedaży franka szwajcarskiego obowiązującej w banku w dniu wpłacenia konkretnej raty.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com