Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tabeli»:


Total: 80 results - 0.026 seconds

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 100%

1 umowy kredytu, zawarto postanowienie umowne, zgodnie z którym xxxxxxxxxx udzielił kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu xxxxxxx waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej xxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 96%

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli funkcje pieniądza.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 94%

2 umowy zapisano, że kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 94%

Gracze odszukują cechy swoich bohaterów w tabeli 4.3 Charakterystyka bohaterów i zapisują uzyskane w tej tabeli informacje na karcie cech danego bohatera.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Liga Typerów EURO 2012 91%

Wszyscy uczestnicy są klasyfikowani w tabeli, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/08/liga-typer-w-euro-2012/

08/06/2012 www.pdf-archive.com

Lab3 opis 12 11 12 89%

1 DQ max ,p = ϕ(p, λ) (7) α n gdzie wartości ϕ(p,λ) dla prawdopodobieństwa przewyższenia p od 50% do 1% i znanej wartości λ należy odczytać z tabeli zawartej w pliku fi(p,lambda).xls (może być potrzebna interpolacja).

https://www.pdf-archive.com/2013/01/18/lab3-opis-12-11-12/

18/01/2013 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 88%

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec 2008-10-31 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej wyniosła 135.790,90 CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Badanie spręzyny- Karol Kraus budownictwo nst 87%

X(m) 180 160 y=x Ociązenie(g) 140 120 100 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 Sprawdzenie prawdziwości prawa Hook’a W poniższej tabeli zostały przedstawione dane (m) – masa obciążenia, która zastępuje siłę sprężystości (Fs) i (x) – wydłużenie sprężyny, jako powierzchnia przekroju poprzecznego (S) oraz na ich podstawie zostało wyliczone naprężenie ( ).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/badanie-spr-zyny-karol-kraus-budownictwo-nst/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 86%

1 w/w umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym pozwany bank udzielił kredytu w złotych indeksowanego kursem (...) w wysokości 150.000,00 złotych, a równowartość wskazanej kwoty w walucie (...) zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr Przyklady z wykladow 85%

a) Wyznaczyć i narysować dystrybuantę zmiennej skokowej X, której rozkład prawdopodobieństwa jest podany w tabeli:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-przyklady-z-wykladow/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 85%

W § 1 pkt 4 umowy postanowiono, że kwota pożyczki wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia umowy wynosi 91244,87 CHF, przy czym kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, zaś wartość pożyczki wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia pożyczki lub pierwszej transzy może być różna od podanej w tym punkcie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

rsdb 84%

-Migawki (snapshots) - obiekty stanowiące w najprostszym przypadku kopię tabeli znajdującej się w zdalnej bazie danych,Istnieje możliwość uaktualniania zawartości migawki.Moment ,częstotliwość i sposób odświeżania migawki są określone w jej definicji.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

Snov Od NSAV 84%

var prvi = document.getElementById("prvi") var drugi = document.getElementById("drugi") var tabela = [ ['black', 'Times New Roman'], ['red', 'Arial'], ['blue', 'Comic Sans MS'], ['greeen', 'verdana'] ] var indeks1 = 0 // INDEKS ZASPRTEMINJANE 2 ODSTAVKA V TABELI var indeks2 = 0 // INDEKS ZA SPREMINJANE 1 ODSTAVKA V TABELI function spremeni(element, i){ i= i+1 // indeks v tabeli;

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/snov-od-nsav/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 83%

1) 100 % rabatu na aktywację Usługi - nie dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają już z usługi Neostrada, ponieważ wtedy opłata aktywacyjna nie jest naliczana, 2) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej, 3) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi i udzielenie zgody na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury lub zgody na telefoniczny kontakt marketingowy do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 83%

Z nadejściem ustalonego terminu spłaty, rata była przeliczana z harmonogramu wyrażonego w CHF na PLN wg kursu sprzedaży ustalanego przez pozwanego w tabeli kursów.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 82%

2, waloryzowanego kursem kupna waluty (...) wg tabeli kursowej (...) Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

age-of-middle-earth 82%

Tak jak podano powyżej w tabeli –umocnienia można rozwijać i przekształcać od obozu do fortecy dopłacając różnice brakujących zasobów.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/12/age-of-middle-earth/

12/01/2015 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 81%

za każdą prawidłowo uzupełnioną kolumnę tabeli;

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 80%

„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego 1 Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Podsumowanie Sezonu II PH(2) 78%

W 3 kolejce było starcie liderów tabeli, ProHax Team kontra Elite Street Players, skończyło się dosyć hokejowo 10:4 dla pierwszej drużyny.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/09/podsumowanie-sezonu-ii-ph-2/

09/08/2014 www.pdf-archive.com

11.demografia.fakultet10.11 77%

Opisy zawarte w tabeli odnoszą się tylko do trzech województw spośród zaznaczonych na mapie literami od A do D.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/11-demografia-fakultet10-11/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

AGE of Middle Earth 76%

Tak jak podano powyżej w tabeli –umocnienia można rozwijać i przekształcać od obozu do fortecy dopłacając różnice brakujących zasobów.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/28/age-of-middle-earth/

28/12/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 76%

(faza play-off) O zakwalifikowaniu do play-off decyduje miejsce w tabeli po ostatnim turnieju eliminacyjnym przy 12 zespołach.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

(419678080) age-of-middle-earth 76%

Tak jak podano powyżej w tabeli –umocnienia można rozwijać i przekształcać od obozu do fortecy dopłacając różnice brakujących zasobów.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/30/419678080-age-of-middle-earth/

30/12/2014 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 74%

2 umowy kredytowej, które wskazywało, że kredyt miał być waloryzowany kursem kupna waluty w (...) według tabeli kursowej (...) Banku S.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com