Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «taksi»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

ASTUTY & ASMARA HENDRA ok 100%

1 ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG USAHA PADA KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU Astuty Dwi Novianti dan Asmara Hendra Komara Program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Ahmad Yani No.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/astuty-asmara-hendra-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

merged 53%

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/merged/

30/07/2017 www.pdf-archive.com

3523nap05 35%

U trenutku kada je neophodno nastojati da se odr`i gradski buxet, a da se gra|anima ne zavla~i ruka u xep, u Vaqevu se pove}avaju lokalni nameti, kao {to je cena vode, a verovatno }e se nastaviti i sa pove}awem komunalnih taksi i poreza, navode predstavnici ove organizacije.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com