Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 June at 16:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tamamen»:


Total: 21 results - 0.067 seconds

felaketin-esiginde 100%

Felaketin kaynağında, Türkiye Cumhuriyeti’ne karakterini veren, ona başından beri egemen olan sermaye sınıfının, kendi bencil sınıf çıkarları doğrultusunda, yıllar boyunca sömürdüğü, talan ettiği ve emekçi halk için bir kabusa çevirdiği güzel ülkemizi emperyalist yağmaya tamamen açık hale getirecek öldürücü darbeyi kabullenmesi, benimsemesi ve bu darbeden medet umması yatmakta.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

MEYA fotolu bir bolum 98%

Tamamen –parasızlık nedeniyle de- kendileri çalışmışlar.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/meya-fotolu-bir-bolum/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

giris 97%

Fotoğraf nesnesiyle diğer görsel medyumların nesneleriyle kurduğu ilişkiden tamamen farklı bir ilişki mi kurmaktadır?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/giris/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

13-isil-islem-931 96%

Burada tamamen iç yapı dönüşümü gerçekleşene kadar bekletilir ve uygun bir hızla soğutma işlemi yapılır.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/13-isil-islem-931/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

TEND 96%

BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISI Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu bölgemizde yaptığımız tasarımın o bölgenin jeolojik yapısına tamamen ilişkili olduğu bir gerçektir.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/06/tend/

06/05/2017 www.pdf-archive.com

Deniz yildizi 95%

Daha önce de çeşitli gruplara vermiş olduğum “Hızlı Okuma” eğitimini 11-14 yaş arası gençlerimize tamamen gönüllü olarak, hiçbir ücret almadan vermek istiyorum.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/deniz-yildizi/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

10) Kareköklü İfadeler 95%

Kenar uzunlukları 8ñ5 cm ve 6ñ5 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı, kenar uzunluğu ñ5 cm olan kare şeklindeki fayanslarla tamamen kaplanacaktır.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/16/10-karekokl-fadeler/

16/01/2018 www.pdf-archive.com

dava-sarti 93%

İlk toplantıya mazeretsiz bir şekilde katılmayan taraf dava açıldığı taktirde, bu taraf dava sonucunda kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulur.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/dava-sarti/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

Thomas Nagel - Herşey Ne Anlama Geliyor.1 92%

bu ise, zihninizin içinde varolanın dışmda hiç bir şeyin varolmadığının far­ kında olmanıza ilişkin her şeyle tamamen tutarlıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/04/thomas-nagel-her-ey-ne-anlama-geliyor-1/

04/12/2017 www.pdf-archive.com

melegin atesi 90%

Ama hayatının tamamen değiĢeceğinden habersizdi… * * * Yine ameliyattaydı AteĢ.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/08/melegin-atesi/

08/04/2013 www.pdf-archive.com

Luigi Russolo Gurultu Sanati 90%

İnsan, kamış deliği veya gerilmiş bir telden elde ettiği ilk sesler karşısında bu nedenle tamamen hayrete düşmüştü.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/23/luigi-russolo-gurultu-sanati/

22/01/2014 www.pdf-archive.com

VorlageneuInteraktiv 83%

Tamamen tutarsız bir dış politika...

https://www.pdf-archive.com/2019/09/06/vorlageneuinteraktiv/

06/09/2019 www.pdf-archive.com

AKAROĞLU KATALOG 82%

AKAR SOLAR olarak öncelikli amacımız, insanoğlunun yaşamının her anında ihtiyaç duyduğu enerjiyi, tükenebilir ve fosil kaynaklar yerine, tamamen zararsız ve çevre dostu olan dünyamızın ışık ve ısı kaynağı güneşten temin etmek, doğaya zarar vermeden üretmesini sağlamaya hizmet etmektir.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/18/akaro-lu-katalog/

18/08/2017 www.pdf-archive.com

yeni-is-mahkeme-kanunu 80%

Katılmayan taraf açılan davada tamamen ya da kısmen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/yeni-is-mahkeme-kanunu/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

selection 76%

Buradaki anılarımız tamamen kaybetmediğimiz, her fırsatta dönüp baktığımız bir fotoğraf albümü gibidir.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/selection/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

Trendbasket FIBA 2014 E-Dergi 75%

2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nın logosu ve sloganı ise tamamen birbirini yansıtıyor.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/29/trendbasket-fiba-2014-e-dergi/

28/08/2014 www.pdf-archive.com

arabuluculuk-nedir 74%

Bir başka ifade ile bir çözümü kabul edip etmemek, çözümün içerik ve şartlarını belirleme yetkisi tamamen taraflara aittir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/arabuluculuk-nedir/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

relativity2 61%

Maxwell denklemi bir eylemsiz sistemde geçerli kabul edilse, ışık hızını belirleyen denklemler başka bir eylemsizlik sistemine dönüştüğünde tamamen değişmektedirler.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Baudrillardın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 57%

Dolayısıyla Baudrillard’a göre üretim diyalektiği anlamını tamamen yitirmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/baudrillard-n-sim-lasyon-teorisinin-temel-kavramlar/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

699682442 1145 Zühre YILMAZ GÜNGÖR 57%

Bu özellikleriyle deyimler, söylem içinde sözdizimsel bağlamda tamamen bağımsız konumda değildirler.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/6996824421145-zuhre-yilmaz-gngr/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

seçim dolandırıcılık 47%

Yüksek sayıdaki oy ve yüksek sayıdaki katılımda, bu yığının mükerrer oy senaryosu ile tamamen örtüşen biçimde, grafiğin sağ üst köşeye doğru yayıldığını açıkça görüyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/secim-doland-r-c-l-k/

25/07/2017 www.pdf-archive.com