Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tehnike»:


Total: 16 results - 0.031 seconds

5 MTK Kodovanje govora 100%

Klasifikacija tehnika kodovanja signala govora Slika 6.7.1 Tehnike kodovanja signala govora Kodovanje talasnog oblika – ove tehnike pokušavaju da reprodukuju vremenski oblik govornog signala što vernije.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/5-mtk-kodovanje-govora/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 84%

The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada UPOZORENJE Tehnike preživljavanja opisane u ovom priručniku predviđene su za uporabu u krajnjim slučajevima kada je ugrožena sigurnost osoba.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

7 MTK Ekvalizacija Diversiti Kodovanje 83%

Tehnike za poboljšanje kvaliteta primljenog signala Ekvalizacija, diverziti i zaštitno kodovanje Uvod Bežični kanal uzrokuje degradaciju kvaliteta prenosa signala:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/7-mtk-ekvalizacija-diversiti-kodovanje/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

Direktor produkcije 65%

                 Rukovodi svim poslovima i procesima koji se obavljaju u Sektoru produkcije i obezbeđuje uslove za realizaciju radnih zahteva/naloga Vrši nadzor nad zaposlenima u okviru Sektora produkcije Kontaktira i predlaže angažovanje konsultanata iz oblasti proizvodnje programa Iznosi ideje za nove projekte i razmatra ideje zaposlenih u svom sektoru Vodi računa o dokumentaciji u svom sektoru Prati i analizira dnevne, sedmične i mesečne izveštaje zaposlenih u svom sektoru Supervizira proizvodnju emisija “HAPPY” televizije i naručuje izradu emisija od strane drugih produkcijskih kuća ukoliko se pokaže potreba za istim Redovno analizira ostvarene rezultate, tržišne uslove i predlaže mere za unapređenje proizvodnje Prati troškove proizvodnje svih emisija Obezbeđuje racionalnu proizvodnju programa u sopstvenoj i spoljnoj produkciji Nadgleda i odobrava korišćenje tehnike prema trećim licima Podnosi redovne izveštaje o projektima u proizvodnji programa Odabira i određuje producente i režisere projekata, kako od stalno zaposlenih, tako i spoljnih saradnika, za sve produkcije unutar i van televizije U saradnji sa producentima određuje tehničko osoblje angažovano na projektima Angažuje spoljne saradnike Organizuje treninge i obuku kadrova Koordinira rad sa ostalim sektorima, radi postizanja maksimalnog efekta i efikasnosti procesa rada Vašu prijavu sa biografijom možete poslati na e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/15/direktor-produkcije/

15/12/2015 www.pdf-archive.com

Riki's Art Campus - program 65%

Predviđene su tehnike slikanja na platnu (ulje ili acril) i crtanja olovkom i ugljenom.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/riki-s-art-campus-program/

26/04/2017 www.pdf-archive.com

R.A 65%

Predviđene su tehnike slikanja na platnu (ulje ili acril) i crtanja olovkom i ugljenom.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/r-a/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 65%

Doniranjem predmeta izrađenih na radionici Decoupage tehnike koja je održana u sklopu programa Klub mladih KLOOZ udruga CINAZ je podržala humanitarnu akciju Socijalne samoposluge ˝Putevima sv.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Predavanje-08 61%

Takođe, složenost proizvoda može razvući tehnike do njihovog ograničenja.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-08/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-14 61%

dr Radomir Vukasojević dr Špiro Ivošević TEHNIKE ZA GEOMETRIJSKO MODELIRANJE U ovom poglavlju krive, površi i čvrsti modeli će biti opisani mnogo detaljnije, sa ciljem da se na razumljiv način objasni priroda tehnika modeliranja i njihova teorijska osnova.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-14/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

mjerenje u elektrotehnici 4 izdanje vojislav begoOK 58%

11 Dok su u drugom izdanju bile uklonjene samo naknadno uofene pogreSke i izvrSene sitnije dopune, u treCem su izdanju, zbog neobifno brzog razvoja mjerne tehnike, bile potrebne gotovo u svim poglavljima znatnije dopune, a da se knjiga bitnije ne bi poveCala, ispuStena su neka rjeSenja koja se danas manje upotrebljavaju.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/mjerenje-u-elektrotehnici-4-izdanje-vojislav-begook/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

Statika - Nermina Zaimovic-Uzunovic 58%

U skladu sa Bolonjskim procesom, nije jednostavno na prvoj godini sa teoretskim predmetom kakav je Statika uvoditi nove tehnike predavanja i vježbi.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/23/statika-nermina-zaimovic-uzunovic/

23/02/2018 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 51%

 profesionalno usmjeravanje  savjetovanje pri odabiru zanimanja  upoznavanje sa čimbenicima uspjeha u odabiru zanimanja  odabiranje novih zanimanja koji su u interesu polaznika nakon završene škole koja nije zadovoljila potrebe tržišta rada ili samog lica  pomoć pri odabru programa koji ima prohodnost za nastavak napredovanja  upoznavanje sa demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova  upoznavanje sa programima rada i obrazovanje za potrebne kompetencije u struci  usavršavanje radi usklaĎivanja s potrebama razvoja tržišta rada  otvaranje aktuelnih zanimanja nastalih razvijanjem nauke, tehnike i tehnologije  izvoĎenje kursne nastave (njemački jezik, engleski jezik, poznavanje rada na računaru) u cilju ispunjavanja uslova na konkursima, brže zaposlivosti i mogućnosti obrazovanja u stranim zemljama  Centar takoĎe vrši pripremu za upis na fakultet 2 PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“ GRAČANICA Opći podaci o Centru Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

osnove fotografije-1 48%

TEHNIKE SNIMANJA 43 PORTRET 43 PEJZAŽ (VEDUTE) 45 ŽIVOTINJE 45 PREDMETI 46 DOGAĐAJI 47 MAKROFOTOGRAFIJA 48 APSTRAKCIJE 48 7.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/13/osnove-fotografije-1/

13/08/2017 www.pdf-archive.com

lapkomd 44%

https://www.pdf-archive.com/2011/02/03/lapkomd/

03/02/2011 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 38%

Inovativne, višedimenzionalne i kružne konstrukcije grada koje nam nudi Žak Fresko bi koristile najpametnije resurse i tehnike gradnje.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

18/05/2011 www.pdf-archive.com