Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tekstach»:


Total: 4 results - 0.023 seconds

Rock gotycki od strony językoznawczej 100%

„Metaforyka w tekstach rocka gotyckiego i muzyki okołogotyckiej” Rok wydania:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

jezykozaw 60%

w systemie przypadków wołacz jest zawsze możliwy , chociaż może nigdy nie być używany w mowie czy tekstach, dla przykładu słowo leasing o mój leasingu!) Podsumowując, fleksja istnieje w postaci reguł poprzez które formy fleksyjne tworzone są w tekstach, natomiast miejsce derywatów jest w słowniku, trzeba się ich uczyć i zapamiętywać.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com

Newsletter no. 1 56%

B2 Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/03/newsletter-no-1/

03/12/2015 www.pdf-archive.com

AvPD. Podtyp schizoidii czy głęboka fobia społeczna 36%

Lapidarne wzmianki o AvPD można bowiem znaleźć w moich dwóch wcześniejszych tekstach:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/avpd-podtyp-schizoidii-czy-gboka-fobia-spoeczna/

17/04/2020 www.pdf-archive.com