Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «temel»:


Total: 60 results - 0.047 seconds

Baudrillardın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 100%

BAUDRİLLARD’IN SİMÜLASYON TEORİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI Mehmet GÜZEL* ÖZET Baudrillard, çağımızda yaşam pratiğinin hızla dönüştüğü postmodern “Batı dünyasına” dair eleştirel bir analiz ortaya koyar.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/baudrillard-n-sim-lasyon-teorisinin-temel-kavramlar/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

giris 99%

GİRİŞ “B ir fotoğraf neyi gösterir?” Bu basit gibi görünen ancak literatürün belki de en temel ve en zor sorularından birisini ima eden bir sorudur aslında:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/giris/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Ders01 94%

Temel Kavramlar Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Hedefi ● VeriTabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) – Yazılımları ● kullanabilmek için temel bilgiler Veritabanı tasarımı – İlişkisel Model, Varlık-İlişki Diyagramları, UML, XML ● Veritabanı programlama – SQL, ● Xpath, Xquery, JDBC, ADO.Net, Linq Gelişmiş veritabanı İşlemleri – Transactions, Views, OLAP, NoSQL Dersin Değerlendirilmesi • Ara Sınav :

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders01/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

309337906-Aksemseddin-mehmed-bin-pdf 93%

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI AKŞEMSEDDİN MEHMED BİN HAMZA’NIN HAYATI, RİSALETÜ’N-NURİYYE VE MAKÂMÂTÜ’L EVLİYA ADLI ESERLERİNİN İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Muhammed Ali Yıldız ANKARA 2008 T.C.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/23/309337906-aksemseddin-mehmed-bin-pdf/

23/09/2019 www.pdf-archive.com

YKS-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 93%

Bol Bol Test Çözelim Temel Kavramlar Sayılar Rasyonel Sayılar Üslü Sayılar Köklü Sayılar Polinomlar Polinomlar konusuna devam+ 30 soru çözümü 2.Dereceden Denklemler Doğruda Açı Açılar Özel Üçgenler Üçgende Alan Üçgende Benzerlik Kenarortay Açıortay Benzerlik TYT-AYT FİZİK Vektörler, Kuvvet Denge (konuyu anla 25 soru çöz) TYT-AYT KİMYA Kimyanın Bilimi, Atom Yapısı (Konuyu anla 20 soru çöz) TYT-AYT BİYOLOJİ Canlıların Ortak Özellikler 4.HAFTA NOTLAR Ekler Sözcük Yapısı Cümle Ögeleri Hem TYT hem de AYT de en önemli konulardan biri paragraf sorularıdır.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/yks-sayisal-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

ZLENCE 87%

MADDE 2 – KURULUŞUN TEMEL DAYANAKLARI Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Münazara Topluluğu;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

felaketin-esiginde 87%

153 Türkiye Komünist Partisi Temel Belgeler Emperyalizme karşı olup bugünkü sömürü düzenini korumak...

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

truckstore sözlesme-2 85%

www.truckstore.com Mercedes-Benz Servis Sözleşmeleri içerikleri Temel Paket Kapsamı* Küçük bakım:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/truckstore-sozlesme-2/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Ders12 85%

ORM ● ● ORM temel olarak veri tabanı ile alakalı yapılan projelerde kullanılabilen bir programlama tekniğidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders12/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

TYT-SOZEL-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 85%

TYT SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI (1.AY) TÜRKÇE MATEMATİK 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA Sözcük Türleri Tamlamalar Sözcükte Anlam Sözcük Türü Soru Çözümü Tamlamalar Soru Çözümü Cümlede Anlam Fiiller -Fiilimsiler Temel Kavramlar Temel Kavramlar Soru Çözümü 4.HAFTA NOTLAR 2 haftadır çalıştığımız konuları pekiştirelim.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sozel-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

TYT-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 85%

Bol Bol Test Çözelim Temel Kavramlar Sayılar Rasyonel Sayılar Üslü Sayılar Köklü Sayılar Doğruda Açı Açılar Özel Üçgenler Üçgende Alan Üçgende Benzerlik Kenarortay Açıortay Benzerlik Fiziğin Doğası 4.HAFTA NOTLAR Ekler Sözcük Yapısı Cümle Ögeleri Hem TYT hem de AYT de en önemli konulardan biri paragraf sorularıdır.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sayisal-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 84%

Bütün bu değişlikler çerçevesinde, 1909 değişikliklerinin Osmanlı Devleti’ni gerçek anlamda sınırlı anayasal bir monarşi hâline getirdiği söylenebilir  Özetle, 1876 Anayasası’nın 1909 değişikliklerinden sonra temel hak ve özgürlükler açısından doyurucu bir liste ve içerik sunduğu söylenebilir.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

699682442 1145 Zühre YILMAZ GÜNGÖR 84%

GİRİŞ Yabancı dil öğretiminde, bilindiği üzere, temel amaç öğrencilere hedef dilde iletişim kurmalarını sağlayacak dört temel beceriyi (konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri) kazandırmaktır.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/6996824421145-zuhre-yilmaz-gngr/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

TYT-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(3.AY) 84%

MATEMATİK Sayı Kesir Problemleri Yaş Problemleri İşçi Havuz Problemleri (40 soru) GEOMETRİ Yamuk Deltoid Düzgün Altıgen FİZİK Basınç KİMYA Kimyanın Temel Kanunları BİYOLOJİ TARİH Enzimler Türk İslam Devletleri Türkiye (Anadolu) Tarihi 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR Noktalama İşaretleri Cümle Ögeleri Cümle Çeşitleri Tekrar Yazım Kuralları Fiil- Fiilimsi Tekrar-Soru Çöz.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sayisal-calisma-programi-3aypdf/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

Altinci Nesil Jet Savas Ucagi 83%

Jet uçakları bundan sonra giderek geliştirilerek askeri ve sivil havacılığın temel unsuru olmaya başlamıştır.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/12/altinci-nesil-jet-savas-ucagi/

12/03/2013 www.pdf-archive.com

SES İLE GÖRMEK 83%

Duyu, Ekolokasyon, Sonar, Elektronik, Programlama, Arduino AMAÇ, ÖZET, YÖNTEM Projenin temel amaçları;

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/ses-le-g-rmek/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 81%

Boas, kültürel gelenekleri ve yaşam tarzlarını açıklamak için üç temel etkeni incelemenin gerekli olduğunu öne sürüyordu (Çevresel, Psikolojik, Tarihsel Bağıntı) İşlevselci ve Yapısalcı Kuramlar Nelerdir?

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 81%

3 3 OHAL Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması .................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

e-views(genel) 71%

Seçilmiş Seri–Seri Eviews’da en temel nesnedir.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/e-views-genel/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

arabuluculuk-nedir 71%

a) Menfaat ve ihtiyaç odaklı karşılıklı anlaşmaya dayanan bir çözüm yöntemidir Arabuluculukta uyuşmazlık tarafların ihtiyaçları ve menfaatleri temel alınarak mevcut hukuki düzenlemelere ve usullere bağlı kalmadan anlaşma yoluyla çözülmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/arabuluculuk-nedir/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

LearnTurkish 67%

1 iT s r e D k l İ i s e b a f l a ürk dil Türk dil alfabesi Türkiye'de Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün tespit ve kabul edilmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/05/learnturkish/

05/08/2013 www.pdf-archive.com

Malatya Rotary Kulübü Bülten No-11 67%

Bu haftaki kitap çekilişimiz Temel Yılmaz’a çıktı.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/29/malatya-rotary-kul-b-b-lten-no-11/

29/10/2016 www.pdf-archive.com

Basin-bildirisi-AT-HSK 67%

Ancak her inancın, düşüncenin, görüşün, bireyin kendisini özgürce ifade ettiği, Millet iradesinin tam anlamıyla Parlamentoda temsil edildiği, gazetecilerinin, çeşitli bahanelerle tutuklanmadığı, insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ülke uygar dünyanın bir parçası olabilir ve ancak böylece uygar dünyada saygın bir yer bulabilir.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/14/basin-bildirisi-at-hsk/

14/11/2016 www.pdf-archive.com

13-isil-islem-931 67%

Çeliğe uygulanan temel ısıl işlemeler ostenit fazının dönüşümü ile ilgilidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/13-isil-islem-931/

23/03/2017 www.pdf-archive.com