Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «teorii»:


Total: 41 results - 0.025 seconds

Sociologie-Plan-2012-2015 100%

Introducere in sociologie Psihologie Sociala Antropologie Filosofie Informatica (structuri de date) Macroeconomie Comunicare şi redactare Teorii sociologice clasice 10.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/02/sociologie-plan-2012-2015/

02/04/2014 www.pdf-archive.com

praca1 96%

Wstęp Charakterystyki geometryczne, których sposobem wyznaczania zajmę się w tej pracy, są powszechnie używane w procesie projektowania przekrojów z wykorzystaniem wzorów budowanych na podstawie klasycznej teorii sprężystości.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 95%

Jednakże potrzebna jest nie tylko klaryfikacja pojęć dotyczących teorii liberalizmu w polityce, ekonomii oraz kulturze, lecz także jej rzeczowa i gruntowna krytyka.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 91%

Teoria modernizacji Współczesny reportaż literacki w Polsce wobec teorii Melchiora Wańkowicza mgr Przemysław Dudziński mgr Anna Krawczyk (UŚ) (UWr) „Powrót do rzeczy” Niepopularna brzydota w (z)użyciu posthumanistyki i lubiane śliczności – o modach – znużenie, nadzieje, cynizm i antymodach w książce i próba aksjotycznie dziecięcej zorientowanej antropologii nauki Karolina Dejko (UJ) mgr Jarosław Ślawski (UP) Czy to, co wielokrotnie Fenomen Ericha Kästnera na powtórzone staje się prawdą?

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 89%

- tworzenie i weryfikacje różnorakich teorii poprzez porównania oraz poszukiwania podobieństw i różnic między zbieranymi faktami, - głębokie wejrzenie w obserwowane zjawiska i przez to lepsze ich zrozumienie i interpretowanie, - ułatwienie identyfikacji i klasyfikacji obserwowanych kategorii oraz wskazanie relacji między nimi.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 88%

- musi zostać ogłoszona publicznie i musi być możliwe zapoznanie się szerokiej społeczności z treścią teorii;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

mat 2012 1oprav D 82%

Uvažujte teorii T ={ p( f ( x , y) , f ( y , z))⇒( p( x , z)), p( x , f ( y , x))} a formuli φ= p( x , f (x , y )) .

https://www.pdf-archive.com/2012/11/19/mat-2012-1oprav-d/

19/11/2012 www.pdf-archive.com

Plan zajęć KrDzFR 2015 16 82%

Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, s.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/plan-zaj-krdzfr-2015-16/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

STRUCTURA ŞI DINAMICA PERSONALITĂŢII def Diana 82%

definire, teorii, abordări (behavioristă, umanistă, cognitivă, structural-sistemică) • >Structura şi dinamica personalităţii (temperament, aptitudini, caracter)<

https://www.pdf-archive.com/2016/04/08/structura-i-dinamica-personalit-ii-def-diana/

08/04/2016 www.pdf-archive.com

jezykozaw 75%

Teorii można zdań.Kompetencja przeciwstawiona performancji (jak langue i parole).KOMPETENCJAmówić o wspólnym prajęzyku dla języków indoeurop, semito-chamickich, ałtajskich, uralskich, nieuświadomiona,implicytna wiedza,mówiących,słuchających o swoim języku,możliwość drawidyjskich i kaukaskich.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com

plaaan 74%

18.01) Zaj cia organizowane przez Zak ad Teorii Wydzia u Grafiki cia fakultatywne (jedne obowi zkowe do wyboru) owe informacje dotycz ce zaj 18.00-20.00 Malarstwo prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/28/plaaan/

28/09/2015 www.pdf-archive.com

123 73%

ω= ∑ g = ( y i ) st 90 EI z ⋅ g EI z = 9,487 4 qL mL3 (9) Warto wiedzieć, że ścisłe rozwiązanie dla postaci podstawowej drgań własnych zginanej belki w teorii drgań ma postać:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/123/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

wzory 72%

ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIE L WZÓR CAŁKOWY FOURIERA +∞ L [ f (t )] = ∫ e − st f (t )dt +∞ df f (t ) = ∫ [a(ω ) cos ωt + b(ω ) sin ωt ]dω a (ω ) = π +∞ ∫ f (τ ) cosωτdτ 1 b(ω ) = π −∞ f (t ) +∞ ∫ f (τ ) sin ωτdτ −∞ F [ f (t )] = ∫ e df − j ωt ( = F ( jω ) ) f (t )dt 1 F [ F ( jω )] = 2π ∞ ∫e j ωt F ( j ω ) dω −∞ e −αt , α ∈ C ( = f (t )) − π ≤ θ (ω ) ≤ +π a (ω ) a 2 (ω ) + b 2 (ω ) sin θ (ω ) = − b(ω ) a 2 (ω ) + b 2 (ω ) JeŜeli cos θ (ω ) = −1 i sin θ (ω ) = 0 , to θ (ω ) = π sgn ω dla ω ≠ 0 θ - funkcja nieparzysta na Dθ lub Dθ − {0} s +ω2 s 2 s +ω2 cos ωt , ω ∈ R 2 e −αt ⋅ sin ωt , α ∈ C, ω ∈ R ω (s + α )2 + ω 2 chβt , β ∈ R s s −β2 2 (n) (t )] = s n ⋅ f ( s ) − ∑ s n− k ⋅ f ( k −1) (0+ ) L [ f ' (t )] = s f ( s ) − f (0+ ) , L [ f ' ' (t )] = s 2 f ( s ) − sf (0+ ) − f ' (0+ ) 1 s L ( f (at )) = ⋅ f   , gdy a >

https://www.pdf-archive.com/2016/05/04/wzory/

04/05/2016 www.pdf-archive.com

Beton1 72%

Autorzy teorii na temat ich funkcji wykazali się dużą kreatywnością i nie małą fantazją.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 68%

1.3 Całki powierzchniowe 1.4 Elementy teorii pola .

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

spis ksiązek1 62%

bogucka 1959 119 Michał strogow Verne 1987 120 Dziadów część III Mickiewicz 1967 121 Oblężenie Lech bądkowski 1976 123 Powracali nocą Jędrzej tucholski 1988 124 Śladami hubalczyków Mirosław derecki 1971 125 Opowiadania wybrane Iwaszkiewicz 1969 126 Synami pułku ich nazwano Józef czerwiński, cezary 1980 leżeński 127 Narodziny nowozytnej filozofii czlowieka Bogdan suchodolski 1968 128 Vademecum lekarza ogólnego Pzwl 1966 129 Mendel gdański, miłosierdzie gminy Konopnicka 1982 130 Umiędzynarodowienie małych i srednich przedsiębiorstw Janina witkowska, zofia 2006 a procesy integracyjne wysokinska 131 Zasady rachunkowości Tadeusz pięta, kazimierz 1983 sawicki 132 De profundis polacy i ameryka Wankowicz 1990 133 Integracja europejska wybrane problemy Dariusz milczarek Alojzy nowak 2003 134 Ludzie bezdomni Żeromski 1955 135 Dworzanin Pana morsztyna Władysław rymkiewicz 1957 136 Głos przyrody t.1-2 Andrzej srtumiłło 1963 137 Księga 1000 i jednej nocy PIW 1988 138 Geografia ekonomiczna polski Stanisław berezowski 1980 139 Gniewko z turoboi Jadwiga i anna chamiec 1965 140 Historia polski Jerzy topolski 1993 141 Wśród puszcz i jezior Zdzisław wdowiński 1955 142 Pielęgnowanie roślin pokojowych David longman 1997 143 Obsługa i naprawa FSO polonez Leszek sokolnicki, krzysztof trzeciak 1991 144 Budowa polski fiat 126p eksploatacja naprawa Jakubowski, tomiczek 1983 145 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Praca zbiorowa w polsce w latach 2007-2008 2009 146 Po prostu pyszne gotowanie 2 Ron kaleniuk 1994 147 Tajemnice zwierząt w górach MICHEL CUISINI 1978 148 L jak lucy Maissner 1985 149 Mały atlas historyczny 1993 151 Łowcy wilków Curwood 1983 152 Łowcy przygód Jerzy marlicz 1982 153 Cuda natury Joyce robins 1993 154 Magija w teorii i praktyce Aleister crowley 1999 155 Podręcznik elementy informatyki uzytkowanie komputera Leszek jagłowski 1995 156 ABC small businesu Leszek markowski 2009 157 Pierwsza wojna światowa na bałtyku Edmund kosiarz 1979 158 Na drodze stał kołobrzeg Andrzej sroga 1980 159 U wybrzeży afryki Bohdan rudnicki 1970 160 Atlas gwar polskich Karol dejna 1994 161 Wankowicz 3 tomy wydawnictwo polonia 1991 162 Geografia świat i polska Praca zbiorowa 1992 163 Podręczna encyklopedia lekarza praktyka 3 tom j.węgierka 1938 164 Rocznik statystyczny gospodarki morskiej Halina dmochowska 1997

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/spis-ksi-zek1/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

spis ksiązek 61%

bogucka 1959 119 Michał strogow Verne 1987 120 Dziadów część III Mickiewicz 1967 121 Oblężenie Lech bądkowski 1976 122 Opowieść wigilijna Karol dickens Lata 60 123 Powracali nocą Jędrzej tucholski 1988 124 Śladami hubalczyków Mirosław derecki 1971 125 Opowiadania wybrane Iwaszkiewicz 1969 126 Synami pułku ich nazwano Józef czerwiński, cezary 1980 leżeński 127 Narodziny nowozytnej filozofii czlowieka Bogdan suchodolski 1968 128 Vademecum lekarza ogólnego Pzwl 1966 129 Mendel gdański, miłosierdzie gminy Konopnicka 1982 130 Umiędzynarodowienie małych i srednich przedsiębiorstw Janina witkowska, zofia 2006 a procesy integracyjne wysokinska 131 Zasady rachunkowości Tadeusz pięta, kazimierz 1983 sawicki 132 De profundis polacy i ameryka Wankowicz 1990 133 Integracja europejska wybrane problemy Dariusz milczarek Alojzy nowak 2003 134 Ludzie bezdomni Żeromski 1955 135 Dworzanin Pana morsztyna Władysław rymkiewicz 1957 136 Głos przyrody t.1-2 Andrzej srtumiłło 1963 137 Księga 1000 i jednej nocy PIW 1988 138 Geografia ekonomiczna polski Stanisław berezowski 1980 139 Gniewko z turoboi Jadwiga i anna chamiec 1965 140 Historia polski Jerzy topolski 1993 141 Wśród puszcz i jezior Zdzisław wdowiński 1955 142 Pielęgnowanie roślin pokojowych David longman 1997 143 Obsługa i naprawa FSO polonez Leszek sokolnicki, krzysztof trzeciak 1991 144 Budowa polski fiat 126p eksploatacja naprawa Jakubowski, tomiczek 1983 145 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Praca zbiorowa w polsce w latach 2007-2008 2009 146 Po prostu pyszne gotowanie 2 Ron kaleniuk 1994 147 Tajemnice zwierząt w górach MICHEL CUISINI 1978 148 L jak lucy Maissner 1985 149 Mały atlas historyczny 1993 150 Atlas do historii starożytnej Ludwik piotrowicz 1963 151 Łowcy wilków Curwood 1983 152 Łowcy przygód Jerzy marlicz 1982 153 Cuda natury Joyce robins 1993 154 Magija w teorii i praktyce Aleister crowley 1999 155 Podręcznik elementy informatyki uzytkowanie komputera Leszek jagłowski 1995 156 ABC small businesu Leszek markowski 2009 157 Pierwsza wojna światowa na bałtyku Edmund kosiarz 1979 158 Na drodze stał kołobrzeg Andrzej sroga 1980 159 U wybrzeży afryki Bohdan rudnicki 1970 160 Atlas gwar polskich Karol dejna 1994 161 Wankowicz 3 tomy wydawnictwo polonia 1991 162 Geografia świat i polska Praca zbiorowa 1992 163 Podręczna encyklopedia lekarza praktyka 3 tom j.węgierka 1938 164 Rocznik statystyczny gospodarki morskiej Halina dmochowska 1997

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/spis-ksi-zek/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

file 59%

Uvažujte teorii T = {p(f (x, y), f (y, z)) ⇒ (p(x, z)), p(x, f (y, x))} a formuli φ = p(x, f (x, y)).

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/file/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

ŠVP - Management obchodu a služeb - Tisk 57%

- dovede se vyjadřovat v mateřském i ve dvou cizích jazycích v situacích každodenního a pracovního života, reagovat v rozhovorech získává informace z přečteného nebo vyslechnutého projevu, zejména odborného charakteru, má všeobecný rozhled řeší praktické úkoly, umí je popsat rozumí matematické terminologii i symbolice a aktivně ji používá, provádí numerická i grafická řešení, dokáže najít chybu s jistotou ovládá ekonomické pojmy, zákony a teorii, je schopen odborných poznatků využívat při řešení praktických úkolů je vybaven znalostí základních právních předpisů tržního hospodářství využívaných v oblasti podnikání, orientuje se na trhu práce ovládá daňovou evidenci i účetnictví, zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, samostatně vede ekonomickou agendu chápe principy fungování demokratické společnosti uplatňuje ekologické zásady vztahu člověka k životnímu prostředí a zásady zdravého životního stylu včetně relaxace a regenerace fyzických i psychických sil spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi, pracuje v týmu Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:

https://www.pdf-archive.com/2012/12/09/vp-management-obchodu-a-slu-eb-tisk/

09/12/2012 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 56%

2 8 Dwoma podstawowymi pojêciami w teorii prawdopodobieñstw, których nie nale¿y myliã s¹ rozù¹cznoœã i niezale¿noœã zdarzeñ, przypomnijmy zdarzenia A,B s¹ rozù¹czne tak jak zbiory, gdy A  B   .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej 55%

Stosują zasady spół zes ej teorii eko o ii i a alizę iloś io ą, oraz etodę ada zą opartą a sta ia iu pyta języku teorii eko o ii i eryfiko a iu i h poprzez odele ate aty z e przy róż y h założe ia h.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/22/notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej/

22/01/2016 www.pdf-archive.com

Święty Grall - krew Jezusa 54%

Według zwolenników spiskowej teorii dziejów, zgromadzonych wokół masooskiej organizacji Pieure de Sion, Graal to królewska krew Merowingów, spokrewnionych z Chrystusem.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/wi-ty-grall-krew-jezusa/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 54%

Sens nazwy jest ten, że rozwiązania w takim badaniu dotyczą wizji i szerokiej teorii.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com