Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «termen»:


Total: 31 results - 0.047 seconds

Termen 5e Not your Daddy's Dromites 100%

2/23/2017 Termen 5e: Not your Daddy's Dromites...

https://www.pdf-archive.com/2017/02/24/termen-5e-not-your-daddy-s-dromites/

24/02/2017 www.pdf-archive.com

Termen by Paul M. Bardunias The Homebrewery 99%

Termen T he termen looked too, well, elfy to make good weapon smiths, but Gunner vouched for them.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/termen-by-paul-m-bardunias-the-homebrewery/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Termen D&D 5E Paul Michael Bardunias 99%

Paul Michael Bardunias The termen looked too, well, elfy to make good weapon smiths, but Gunner vouched for them.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/24/termen-d-d-5e-paul-michael-bardunias-1/

24/02/2017 www.pdf-archive.com

Situatia finaciara 2015 DPP.PDF 92%

ACTIV i-n".putulp"tioadeideggsr[gng Imobilizdri cotpgtalein cuts dt tmoUitiEri cotpo-Uititari "*e Miiloace fixe RctiueUiotogiceimobilizate termen lung in pdrli hrr"rttttt ft*"".ttpe neafiliate @termenlunginPdrli afiliate Investitiiimobiliare A-*t*tiacordateP4gnngq44 Alte activeimobilizate Total activeimobilizate + rd'050 + G;.010+ rd.020+ rd.030 rd.040 + + rd'090 i rd.060+ rd.070+ rd.080 rd.100+rd.110+rd.120 M/fff Active circulante Active biologicecirculante qi scurtadurau oui.-t.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/situatia-finaciara-2015-dpp/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

Item woordenlijst 85%

IN DE VERKLARENDE WOORDENLIJST MET ALLE BELANGRIJKE TECHNISCHE TERMEN, WAAR DEZE WORDEN UITGELEGD MET GELABELDE AFBEELDINGEN.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/01/item-woordenlijst/

01/07/2014 www.pdf-archive.com

Contract de credit - Prelungire cu majorare - Overdraft 79%

In situatia in care creditul se afla in perioada de derulare ca urmare a prelungirii automate pe un termen de 12 luni, astfel cum era prevazut in contract anterior semnarii prezentului act aditional, partile convin ca perioada de prelungire a duratei creditului in derulare se reduce la un termen de 6 luni, in conditiile prevazute mai sus la prezentul pct (ii), stabilit de la data ultimei scadente calculate conform contractului.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/contract-de-credit-prelungire-cu-majorare-overdraft/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

Contract cadru pt util servN 72%

VI.2 Partea care invocă producerea cazului de forţă majoră va notifica celeilalte Părţi producerea acestuia în termen de 48 de ore de la apariţia evenimentului invocat, iar în termen de 10 zile va înainta dovada constatării cazului de forţă majoră, emisă de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/31/contract-cadru-pt-util-servn/

31/01/2018 www.pdf-archive.com

Inhoud workshops studenten 63%

Naam bedrijf Rabobank - Blockchain Sector ICT RUG - Planetarium, de sterren Alle Mariëtte Klerks - Kinderfysiotherapie Inhoud presentatie/ workshop Blockchain, Bitcoin – het zijn termen die je vaak hoort de laatste tijd.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/inhoud-workshops-studenten/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

Anexa card 2 mobilpay 62%

a) prin reţinerea sumelor de la PARTENER din contravaloarea Tranzacţiilor lunare b) în termen de 5 zile de la data notificării Netopia transmisă PARTENERULUI, prin virament direct din conturile acestuia.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/31/anexa-card-2-mobilpay/

31/01/2018 www.pdf-archive.com

Dosarul nr 60%

Hotararea poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Chisinau in termen de 30 zile, prin intermediul Judecatoriei ________, mun.Chişinau.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/dosarul-nr/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

Taller Theremin 2018 60%

-Antecedentes Históricos, biografía de Lev Termen, nacimiento del instrumento y desarrollo, primeras presentaciones, el Theremin en el cine.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/30/taller-theremin-2018/

30/04/2018 www.pdf-archive.com

regulament aaanpc 59%

Art.4 In termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei, noul membru asociat al AAANP va avea obligatia de a face dovata achitarii sumei repezentand contributia la activul patrimonial al AAANP, in cuantum de 500 lei, in contul RO72 RZBR 0000 0600 1398 1744, deschis la Raiffeisen Bank Agentia Zarnesti, pentru Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate, cod unic 28854437, contributie ce reprezinta totdata si cotizatia aferenta anului calendaristic in care s-a realizat inscrierea.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/21/regulament-aaanpc/

21/07/2016 www.pdf-archive.com

burse dosar 58%

Termen de depunere a dosarelor de burse - 01 octombrie 2013

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/burse-dosar/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Raport 2014 RO 57%

Aceasta deoarece rezolvarea problemelor nu ține neapărat de noi sau acele probleme sunt mari, sistemice și pot fi abordate doar pe termen lung.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/24/raport-2014-ro/

24/02/2016 www.pdf-archive.com

Raport 2013 RO 57%

Fundațiile comunitare oferă spațiul pentru ca încrederea aceasta să se reconstruiască, pentru ca cei generoși și implicați să-i vadă și să-i simtă alături pe alții ca ei și să-și susțină pe termen lung motivația de a rămâne generoși și implicați.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/24/raport-2013-ro/

24/02/2016 www.pdf-archive.com

organizarea rezidentiatului 55%

(3) În termen de 15 zile de la data apariţiei situaţiei prevăzute la alin (2) lit.d) rezidentul are obligaţia să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii asupra acestei situaţii.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/organizarea-rezidentiatului/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Strategische koers 2017-2020 vastgesteld 54%

We zien in een verschuiving van denken in termen van “ziek” naar denken in termen van “gezond”.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/strategische-koers-2017-2020-vastgesteld/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final(1) 51%

Aan de ene kant kan een overheid in meer of mindere mate bedrijvigheid stimuleren en bedrijven faciliteren in hun investeringsplannen door zekerheden te verschaffen in termen van belastingen, concurrentiebepalingen, en bescherming van eigendomsrechten, en te zorgen voor een aantrekkelijke sociale en fysieke infrastructuur.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/11/onderzoek-de-vries-aruba-2-mei-2013-final-1/

11/05/2013 www.pdf-archive.com

declaratia230 48%

Termen de depunere:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/declaratia230/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

cat en funct 48%

27 Categoriee Veel ‘conceptuele wiskunde’ laat zich kort en precies formuleren in termen van categorie¨en en functoren.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/cat-en-funct/

09/12/2016 www.pdf-archive.com

diffuser coefficient 48%

Het resultaat is een akoestisch beeld van de objecten in termen van de lokale reflectie.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/12/diffuser-coefficient/

12/01/2017 www.pdf-archive.com

Waeco koel-vrieskist 44%

Maar dan kom je termen als EPS, PIR en andere afkortingen tegen.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/05/waeco-koel-vrieskist/

05/01/2020 www.pdf-archive.com

Ord+72 43%

Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung și capitaluri proprii.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/06/ord-72/

06/11/2013 www.pdf-archive.com

programusl 37%

A SUBFINANŢAT ÎNVĂŢĂMÂNTUL, a umilit cadrele didactice, a ridiculizat rolul educaţiei, a închis peste 2000 de şcoli mai ales în mediul rural, a generat ample fenomene de abandon şcolar, determinând o scădere a calităţii actului de învăţământ şi diminuând pe termen mediu şi lung şansele de dezvoltare ale întregii societăţi româneşti.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/15/programusl/

15/08/2013 www.pdf-archive.com