PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 October at 19:38 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «terminie»:


Total: 140 results - 0.035 seconds

Podatek VAT 19.01.2015 100%

Podatek naliczony i zwrot podatku - źródło podatku naliczonego, - terminy odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP, - błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego, - przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, - terminy i zasady korygowania podatku naliczonego, - warunki jakie winien spełnić podatnik aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, 4.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 93%

na biwak organizowany przez 10 BDH-ek „ARKADIA” który odbędzie się w terminie ..............................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

pit-28 91%

terminie zadeklarowania chęci korzystania z PIT-28- musimy tego dokonać najpóźniej do 21 stycznia 2013 roku lub do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszych przychodów w ramach działalności objętej zryczałtowanym podatkiem,  terminie składania PIT w Urzędzie Skarbowym, który jest zdecydowanie krótszy aniżeli w przypadku korzystania z innych formularzy PIT;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

wezwanie-do-zaplaty 87%

wezwanie do zaplaty ……………….….., dnia ………….……  (miejscowość, data)  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………          (dane wierzyciela)      …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………            (dane dłużnika)      W E Z W A N I E   D O   Z A P Ł A T Y    W  związku   z  nieuregulowaniem  przez  Państwa  płatności  wynikających   z  ……………..  …………………………………………………………………………………………....…………..  (okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta)    wzywam  do  zapłaty  kwoty  wynikającej  z  w/w  dokumentu/ów  tj. …………….. zł w terminie …..…  dni od otrzymania wezwania.    Proszę  o  przelanie  powyższej  kwoty  na  rachunek  bankowy  o  numerze:  …………………………………………………………………………………………………....………..    W  przypadku  nieuregulowania  długu  w  wyznaczonym  terminie  zostaną  naliczone  odsetki,  a  sprawa  zostanie  skierowana  do  sądu,  jednocześnie  narażając  Państwa  na  dodatkowe  koszty  związane z postępowaniem procesowym.    Z poważaniem   

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wezwanie-do-zaplaty/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

COL110313 86%

COL110313 Cagliari, 11 Marzo 2013 I grillini sardi:

https://www.pdf-archive.com/2013/03/11/col110313/

11/03/2013 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 84%

Wydawca zobowiązuje się do przygotowania projektu strony w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 77%

kolejności zgłoszeń, a po terminie zgłoszenia w przypadku wolnych miejsc tj.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 76%

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy, w terminie od 1 października do 30 września danego roku akademickiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 75%

1.3 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta, w terminie 10 dni od daty odebrania przez niego przesyłki w odniesieniu do Produktów oraz w terminie 10 dni od dnia Akceptacji (patrz pkt 2.3) w przypadku Usług.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Regolamento3.1 74%

Regolamento3.1 REGOLAMENTO LEGA SERIE P-NGONI 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/30/regolamento3-1/

30/01/2018 www.pdf-archive.com

it IT Marketing Guides 72%

it IT Marketing Guides Cari affiliati!

https://www.pdf-archive.com/2017/05/26/it-it-marketing-guides/

26/05/2017 www.pdf-archive.com

Wonga about 70%

Zawsze zachęcamy do spłaty w uzgodnionym terminie lub wcześniej.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/wonga-about/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

przedluzenie 68%

(wpisać powód nie zaliczenia sesji w terminie) Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziękuję.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 68%

(wpisać powód nie zaliczenia sesji w terminie) Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziękuję.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-1/

12/06/2011 www.pdf-archive.com