Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «terminie»:


Total: 300 results - 0.02 seconds

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 96%

Zgłoszenia i wnioski wraz oświadczeniem składa się do dyrektora szkoły w terminie od 01 do 31 marca.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 96%

Jeżeli telefoniczne skontaktowanie się z Ubezpieczycielem było niemożliwe z przyczyn niezależnych od osoby zgłaszającej roszczenie i usługi assistance zostały zorganizowane przez Ubezpieczonego we własnym zakresie, Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia kiedy skontaktowanie z Ubezpieczycielem stało się możliwe;

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 95%

Podatek naliczony i zwrot podatku - źródło podatku naliczonego, - terminy odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP, - błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego, - przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, - terminy i zasady korygowania podatku naliczonego, - warunki jakie winien spełnić podatnik aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, 4.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 93%

Zgodnie z przepisami, Zwycięzca powinien wykazać przychód z tytułu nagród (nagrody głównej lub pocieszenia) w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić stosowny podatek dochodowy z tego tytułu w przewidzianym w prawie podatkowym terminie.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 92%

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 91%

1.3 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta, w terminie 10 dni od daty odebrania przez niego przesyłki w odniesieniu do Produktów oraz w terminie 10 dni od dnia Akceptacji (patrz pkt 2.3) w przypadku Usług.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 91%

Laureaci są zobowiązani do podania danych adresowych do wysłania nagrody w terminie do 3 dni od otrzymania od Organizatora prośby w tym zakresie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 91%

Ponadto, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu, Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 90%

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy, w terminie od 1 października do 30 września danego roku akademickiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

STATUT 89%

− Walnego Zgromadzenia − Komisji Rewizyjnej Klubu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 89%

na biwak organizowany przez 10 BDH-ek „ARKADIA” który odbędzie się w terminie ..............................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 89%

Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 89%

Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 89%

Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

pit-28 88%

terminie zadeklarowania chęci korzystania z PIT-28- musimy tego dokonać najpóźniej do 21 stycznia 2013 roku lub do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszych przychodów w ramach działalności objętej zryczałtowanym podatkiem,  terminie składania PIT w Urzędzie Skarbowym, który jest zdecydowanie krótszy aniżeli w przypadku korzystania z innych formularzy PIT;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 87%

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice s w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 86%

Opis głównych cech kredytowego Rodzaj kredytu (pożyczki) Szybka pożyczka przez Internet Całkowita kwota kredytu Maksymalna kwota pożyczki udostępniona na postawie umowy kredytowej 600,00 zł Warunki dokonywania wypłat W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan pieniądze Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek klienta w ciągu jednego dnia roboczego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 85%

Wydawca zobowiązuje się do przygotowania projektu strony w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 84%

Ogłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 84%

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/16/regulamin/

16/06/2016 www.pdf-archive.com

Sport do wyboru 2017- 2018 sem letni 83%

SPORT DO WYBORU- zapisy elektroniczne DZIEŃ I GODZ.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/28/sport-do-wyboru-2017-2018-sem-letni/

28/01/2018 www.pdf-archive.com

Moduli iscrizione C5 C7 Over35 83%

Via Cavalcavia, 709 – 47023 Cesena Tel.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/01/moduli-iscrizione-c5-c7-over35/

01/08/2011 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 83%

Po tym terminie Laureat utraci prawo do odbioru nagrody, wówczas nagroda pozostaje własnością organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com