Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «terminu»:


Total: 60 results - 0.019 seconds

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 100%

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 97%

Za zachowanie terminu uznaje się wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95 96%

Wyjaśnij znaczenie terminu „łączność”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin II edycji Międzyszkolnej Olimpiady Korzeń Mandragory 96%

Jeśli nie wywiążą się z podanego terminu, każdy uczestnik otrzyma za zadanie maksymalną liczbę punktów.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/11/regulamin-ii-edycji-mi-dzyszkolnej-olimpiady-korze-mandragory/

11/08/2012 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 93%

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

umowa 91%

Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż w okresie pierwotnego terminu na jaki została udzielona Pożyczkobiorcy jakakolwiek Pożyczka wyraża zgodę na nieobejmowanie Pożyczkobiorcy ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu i nie będzie z tego tytułu zgłaszał jakichkolwiek roszczeń.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 91%

Aktualizacja Radom 15 Listopad 2010 Wyjaśnienie rozumienia terminu „sport” w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sportem dzieci i młodzieży a prowadzonym w różnych dyscyplinach sportowych nie jest rzeczą łatwą a rozumienie tego terminu często staje się wręcz zagmatwane.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

NN 8 84%

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Kasztelan Małopolski może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/03/nn-8/

03/07/2012 www.pdf-archive.com

Info o produkcie na stronę 84%

Nie używać płynu po upływie terminu jego ważności ani w przypadku istotnych zmian cech fizykochemicznych (zmętnienie, silna zmiana barwy, wytrącenie osadu, rozwarstwienie).

https://www.pdf-archive.com/2014/02/22/info-o-produkcie-na-stron/

22/02/2014 www.pdf-archive.com

harmonogram 84%

Opłata Rachunku Nr 124 Jeżeli na chwilę obecną nie są Państwo gotowi do zwrotu pożyczki, prosimy o przedłużenie terminu jej spłaty o:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/harmonogram/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 82%

196 650,00 zł brutto Do upływu terminu składania ofert (09 kwietnia 2013.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Groupon-53B79224E6 81%

W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem 10 dni.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/groupon-53b79224e6/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

pozycjonowanie-oferta 81%

Umowa Umowę podpisujemy na czas nieokreślony, ponieważ nie trzeba pilnować terminu jej wygaśnięcia oraz kolejnego przedłużenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/01/pozycjonowanie-oferta/

01/04/2014 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 80%

DZIERŻAWCA OTRZYMUJE PRODUKT LUB USŁUGĘ NA 14 DNI (ROZPOCZĘCIE TEGO TERMINU ZACZYNA SIĘ PO PIERWSZYM DNIU OD WYSŁANIA GRY.) 4.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

konkursTysovia (1) 78%

Nagroda będzie do odbioru w kasie Stadionu Miejskiego po wcześniejszym potwierdzeniu terminu 11.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/konkurstysovia-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

plan poprawiony 11.03.2015 77%

SLOZ - SYSTEM LOGISTYCZNY OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ Korekta wykładu SRWL 7.03 i 12.04 (aktualizacja 24.02.2015 r.) ZMIANA TERMINU I GODZIN WYKŁADU SLOZ – zmiany 14.03, 28.03, 11.04 (aktualizacja 10.03.2015) ZMIANA GODZIN Z TLWJO ORAZ POŁĄCZNIE GRUP SLOZ - 15.03.2015 (aktualizacja 11.03.2015) ZMIANA GODZIN Z ĆWICZEŃ Z SLOZ 21.03.2015 (aktualizacja 11.03.2015) W związku z tym, że zmian będzie więcej (nie wszystkie oficjalne) podany plan może odbiegać od tego z wz.prz.edu.pl Proszę o śledzenie planu na forum.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/plan-poprawiony-11-03-2015/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 77%

najmu i kosztów dodatkowych Refaktury – nowe orzecznictwo Korekty - moment ujęcia zmniejszenia podatku Zwroty towaru a kasa fiskalna Transakcje karuzelowe Kara umowna czy usługa podlegająca VAT Moment wykonania usługi jako moment zakończenia czynności faktycznych Przedłużenie terminu zwrotu VAT Spory i ugody a skutki w VAT Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych Analiza bieżącego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel.:74 842-62-60, fax:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 77%

O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

Scan0010.PDF 76%

SOD v terminu do 60-ti kalend6inich dnt 4.2.Yfkon AD dle odst.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/scan0010/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 74%

1 terminu nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

PDF ODLOMAK 73%

Jedino su se moja majka, brat i sestra užurbano probijali kroz masu, ne bi li stigli u jednu od bolnica u dogovorenom terminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/12/pdf-odlomak/

12/12/2017 www.pdf-archive.com

1 73%

Podstawową formą reprezentacji dla tego rodzaju informacji są trójki <OAV>, co stanowi skrót terminu ObiektAtrybut-Wartość (ang.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

r4 68%

z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych ( informacje o zmianie terminu będą podawane na stronie internetowej AP oraz na portalach tematycznych supermoto.pl;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Ogłoszenia duszpasterskie 67%

Będzie wtedy możliwość wybrania terminu na wyjazdowe Dialogi Narzeczeńskie organizowane na górze Św.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/09/og-oszenia-duszpasterskie/

09/10/2015 www.pdf-archive.com