Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tieto»:


Total: 31 results - 0.069 seconds

Všeobecné obchodné podmienky 100%

A) B) tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti, tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len "Spotrebiteľ"), (ďalej pre osoby pod písm.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 95%

140-19767 (ďalej len „Podnikateľ“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Podnikateľom a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

1638 94%

pvm Kouluttaja Valinnaiset tutkinnon osat Tieto- ja viestintätekniikka Tieto- ja viestintätekniikka 1 1,00 1,00 1 tyydyttävä 1 27.03.2014 Maria Nuutinen Kulttuurien tuntemus Yritystoiminta 1 Taide ja kulttuuri, valinnainen Vieras kieli, englanti 3 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV Kuvankäsittely 1,00 H hyväksytty 1 09.10.2013 Maria Nuutinen 10,00 H hyväksytty 2 09.10.2013 Maria Nuutinen Ammattiruotsi 1,00 1 tyydyttävä 1 09.10.2013 Maria Nuutinen Työelämätieto 1,00 1 tyydyttävä 1 09.10.2013 Maria Nuutinen Nuorisoteatteritoiminta .

https://www.pdf-archive.com/2014/06/05/1638/

05/06/2014 www.pdf-archive.com

opravená brožúrka august 2016 94%

Prví kresťania mali tieto štyri základné duchovné piliere:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/opraven-bro-rka-august-2016/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Vyjadrenie MPRV SR 90%

V tomto kontexte podmienok ochrany biodiverzity zahrnutých v pravidlách krížového plnenia, ako jednej z podmienok poskytovania priamych platieb, možno konštatovať, že tieto vyplývajú z právneho rámca Európskej únie a Slovenskej republiky.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/11/vyjadrenie-mprv-sr/

11/10/2015 www.pdf-archive.com

ET-2014 2t 86%

tieto náklady, ktorým sa nevyhneme ani počas jediného mesiaca, sú pre mnohé domácnosti záťažou.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-2t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

esoteric 83%

Jotta todellinen tieto, gnosis, voisi j¨alleen kuulua kristinuskon opetukseen, opetuksen t¨aytyy tapahtua vanhojen rajoitusten turvissa, ja on kokonaan hyl¨att¨av¨a ajatus sen alentamisesta v¨ahimmin kehittyneiden tasolle.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/21/esoteric/

21/09/2014 www.pdf-archive.com

Ekonomicky-Tyzdennik-2014 7t 77%

Tieto správy však Taliansku nijako zvlášť neuškodili, práve naopak, krajina sa v závere týždňa tešila z úspešného predaja dlhopisov v celkovom objeme 7,5 mld.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomicky-tyzdennik-2014-7t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Kam za umením 1.2017 75%

Tieto by sme samy osebe, práve preto, že ich poznáme, nevnímali ako príliš zaujímavé.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/kam-za-umen-m-1-2017/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 72%

Právo na reklamáciu Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 69%

Tieto štipendiá nie je možné využiť na získanie druhého magisterského titulu, získanie druhého doktorského titulu a ďalšie vzdelávanie v medicínskych odboroch.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

ZOD C 1 12 2016 MK.PDF 67%

V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy, budú tieto práce ocenené v zmysle platného cenníka Cenekon alebo ODIS.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/08/zod-c-1-12-2016-mk/

08/12/2016 www.pdf-archive.com

Komunisti-BoPKoTi 65%

Zvrat nastane vo chvíli, keď sa tieto pôžičky stanú nesplatitelnými.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/komunisti-bopkoti/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

KMM 65%

Tieto infos. ... Tieto infos.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/kmm/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

Ekonomický-týždenník-6-týždeň 64%

Tieto šumy o ďalšej pomoci pre Grécko cez víkend vysvetľovali obe zainteresované strany.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomick-t-denn-k-6-t-de/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Parkanon histotia 61%

Ruotsin Lapista Malån pitäjästä on tieto, että siellä on eräässä pienessä järvessä Hautasaari (Gravholmen) niminen saari.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/parkanon-histotia/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

Kap.kurz info SK 58%

V cene kurzu nie sú zahrnuté tieto poplatky:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/26/kap-kurz-info-sk/

26/04/2014 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 55%

Hotel zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do Hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

ab1 54%

17 v) raskaaksi saatettaessa (L 1 § 4 kohta) 5 40 vuotta täyttänyt (≥ 40 v) raskaaksi saatettaessa (L 1 § 4 kohta) 6 Synnyttänyt neljä (≥ 4) lasta (L 1 § 4 kohta) A potilasasiakirjat tieto saatu:

https://www.pdf-archive.com/2012/05/29/ab1/

29/05/2012 www.pdf-archive.com

vipu-romahdus-EDIT-14kansi 50%

29 7 Pitääkö romahdusta jouduttaa?…………………………… 44 8 Romahdus, tieto ja hallinta………………………………… 49 9 Romahdus ja politiikka……………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2017/12/20/vipu-romahdus-edit-14kansi/

20/12/2017 www.pdf-archive.com

ET-2014 1t 44%

Hoci tieto krajiny vstúpili do EÚ už v roku 2007, pre voľný pohyb ich pracovných síl platilo 7 – ročné prechodné obdobie spojené s dočasnými obmedzeniami.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-1t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

5-týždeň-2014 43%

Po schválení parlamentom by tieto zmeny mohli nadobudnúť účinnosť k 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/5-t-de-2014/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 10t 42%

V najbližších mesiacoch chce ECB údajne testovať rôzne formy, v akých by neskôr mohla tieto zápisnice zverejňovať.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/et-2014-10t/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 20t 42%

Euro v reakcii na tieto správy zletelo z úrovne 1,3770 EURUSD až na 1,3690 EURUSD, čím prerazilo niekoľko dôležitých technických úrovní.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/22/et-2014-20t/

22/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 42%

Tieto obmedzenia sa ale v piatok zrušili a prístup k úsporám je po novom bez obmedzení.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com