Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tillegg»:


Total: 16 results - 0.02 seconds

Idékoordinator - Google Dokumenter 100%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

The Willpower Instinct GN 82%

Boka har mange spennende idèer som garantert vil gi deg mer viljestyrke om du bruker dem, i tillegg til en viten om at du ikke er alene i kampen mot fristelser og utsettelse.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/the-willpower-instinct-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

orientering om prosjekt - hele 80%

I tillegg skal det også presenteres Matlab-kode som er brukt for å lage besvarelsen.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/orientering-om-prosjekt-hele/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 78%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Folkeavstemning bom TOS 78%

Hvis du har signert på nett ber vi om at du ikke signerer her i tillegg.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/23/folkeavstemning-bom-tos/

23/02/2017 www.pdf-archive.com

prospekt maria dehlisvei 34 a 76%

Ikke langt unna finner du også Stovner Senter som tilbyr kafèer, apotek, 4 togstasjon med hyppige avganger i tillegg er Furuset t-bane og bussholdeplass innen akseptabel gåavstand.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/07/prospekt-maria-dehlisvei-34-a/

07/04/2017 www.pdf-archive.com

Artikkel mukera 72%

I tillegg har pasienter som har blitt diagnostisert med kreft hovedsakelig opplever usikkerhet som en reaksjon på deres sykdomssituasjonen ( Brashers , 2001 ;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

Til kommunestyret 69%

I tillegg har ungane moglegheit for gardsbesøk, med ulike aktivitetar.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/23/til-kommunestyret/

23/10/2012 www.pdf-archive.com

ferdig brosjyre 69%

Hvorfor prosjektet er viktig Terskelen for å delta i samfunnsdebatten har aldri vært lavere, alt man behøver er en internettilgang og i tillegg florerer det med åpne debattmøter.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/ferdig-brosjyre/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

IB2018 69%

I tillegg til å gi teknologi- og realfagsstudenter muligheten til praksisopphold i utlandet har IAESTE Norge som mål å gi sine medlemmer kunnskap og erfaringer som kan være nyttig i arbeidslivet.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/ib2018/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

Personvernserklæring 67%

Normalt må det i tillegg være andre momenter som gjør samtykke uforholdsmessig vanskelig å gjennomføre.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/personvernserkl-ring/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

Kjøpsbetingelser 51%

Kontohaver er inneforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp, og at dette er kostnader som kommer i tillegg til det som vises i nettbutikkens ordreoversikt.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/kj-psbetingelser/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Arkitektperle, Hyttemagasinet 47%

I tillegg går terrassen langs hele hytta mot sør-vest, med et areal på hele 70 kvadratmeter.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/12/arkitektperle-hyttemagasinet/

12/02/2014 www.pdf-archive.com

lbsiv avgjorelse lb-2015-110557 43%

I tillegg må det kunne legges til grunn at denne bruken har betydning for skikketheten som motorvognfører.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/lbsiv-avgjorelse-lb-2015-110557/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

Dypt Arbeid av Cal Newport 38%

Fordelen av å bruke denne filosofien er at du sikrer at litt blir gjort på en jevnlig basis, i tillegg til at den rytmiske planleggeren ofte vil loggføre flere timer totalt enn den monastiske og bimodale, årlig.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

The Practicing Mind GN 37%

I tillegg føler du en liten motivasjonsboost for hver enkel delmålsoppnåelse.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/09/the-practicing-mind-gn/

09/07/2016 www.pdf-archive.com