Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 10:20 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tjera»:


Total: 16 results - 0.04 seconds

Termetet 100%

Jeni të vetëdijshëm se PAS dridhje së parë SHUMË SHPJETË vijnë edhe dridhjet e tjera më të fuqishme.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Letra e artë nga shejh Bekër ebu Zejdi (1) 97%

1 - Kam shikuar në faqen e parë, tek indeksi i temave që janë të shënuara, dhe kam gjetur tema që janë kundër Sejjid Kutbit, Allahu e mëshiroftë, që janë mbledhur bazat e kufrit, ateizmit, heretizmit, besimi në wahdat Al-Wuxhud , duke thënë se Kur'ani është i krijuar, duke thënë se ai ka lejuar të nxjerr ligje tjera pos All-llahut të madhëruar , ekzagjerimi në cilësit e All-llahut, mos pranimin e haditheve mutavatir, dyshimet në çështjet e akides që duhet me qenë i sigurt për këtë , duke bërë tekfir mbi shoqërin ...

https://www.pdf-archive.com/2017/04/30/letra-e-arte-nga-shejh-beker-ebu-zejdi-1/

30/04/2017 www.pdf-archive.com

Julius Evola Doktrina ariane e luftës dhe fitores 87%

me fjalë të tjera, si përvojë e drejtpërdrejtë, me gjithë ndryshimin e besimeve të tij «materialiste» dhe «shpirtërore», njeriu modern normal krijon pamjen e vet të realitetit vetëm në dobi të botës se trupave.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/19/julius-evola-doktrina-ariane-e-luftes-dhe-fitores/

19/05/2018 www.pdf-archive.com

Ligjëratat Hyrje në Shkencat Animale. Tetor 2017 87%

24 Prejardhja e llojeve të tjera të kafshëve shtëpiake .....................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/11/23/ligjeratat-hyrje-ne-shkencat-animale-tetor-2017/

23/11/2017 www.pdf-archive.com

Statuti salicekaj com 83%

3.1.ARSYJA DHE QELLIMI PARIMOR I FORMIMIT DHE VEPRIMTARISË SË SHOQATËS ËSHTË: MBLEDHJA E NDIHMAVE HUMANITARE  DHE DESTINIMI I TYRE PËR TË NDIHMUAR DHE MBESHTETUR FAMILJET ME NEVOJA TË NDRYSHME NË KOSOVË 3.1.A-MATERIALISHT KY QELLIM REALIZOHET NGA ANËTARSIA, DHE NGA BASHKËPUNIMI ME SHOQATAT TJERA KULTURORE DHE  HUMANITARE NË ZVICËR DHE JASHTË SAJ  SI DHE ME PERSONA PRIVAT DHE SUBJEKTE JURIDIKE TË VULLNETIT  HUMANITAR DHE  KULTUROR NENI 4 ANËTARSIMI DHE SHUARJA E ANËTARSISË 4.1.ANËTARË MUND TË BËHËN TË GJITHË ATA/ATO PERSONA JURIDIK DHE FIZIK TË CILET LIRISHT SHPREHIN VULLNETIN PËR TU  BËRË ANËTARË , DUKE AKCEPTUAR STATUTIN, PAGESËN E ANËTARSISË DHE DUKE QENË TË GATSHËM PËR TË KONTRIBUAR NË  REALIZIMIN E QELLIMEVE TË SHOQATËS.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/statuti-salicekaj-com/

21/04/2017 www.pdf-archive.com

raca shqiptare 82%

Më sa, në cilin do nga shtetet e tjera të Kontinentit t'onë gjejmë më shumë se një racë, me tipare fiziologjike e psiqike të ndryshme, në Shqipëri kemi vetëm racën ilirike ose dinarike të çëmuar edhe prej racistëve më orthodoksë si një nga racat më të larta, më të gjalla e me shpirt të pajosur me cilsi të zgjedhura.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/27/raca-shqiptare/

27/06/2020 www.pdf-archive.com

Broshura Festivali 2016 WEB 73%

Jusuf Beshiri Themelues i Festivalit “Vox Baroque” -3- VOX BAROQUE 2016 - PROGRAMI “Mélange Barocco” I PIZZICANTI Francesco Spendolini Chalumeaux Katia Viel Violino Mathilde Legrand Mezzo Soprano Eloy Orzaiz Galarza Clavicembalo Shpesh muzika baroke i atashohet formave të tjera të artit:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/broshura-festivali-2016-web/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

Statuti i Shoqatës Pallçishti 66%

Faqe 1 prej 7 2.1 Të japi ndihmë humanitare të llojllojshme për qytetaret e Pallçishtit të cilët janë në situatë të rend sociale, personave me aftësi të kufizuar, personat që preken nga sëmundje të ndryshme, gjatë fatkeqësive natyrore si dhe ndihma të tjera të ketij lloji.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/statuti-i-shoqates-pallcishti/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

Libri-Kohet e namazit-Botimi i dyte 64%

I cili nuk është obliguar në tokë si gjithë detyrat e tjera të Islamit, por është obliguar sipër shtatë qiejve natën e Mi'raxhit.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/libri-kohet-e-namazit-botimi-i-dyte/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

[Nacionalizmi dhe fete abrahamike ; shqip-english] 60%

Ne kete seri do te paraqesim hap pas hapi se cfare thirrjesh bejne keto fe kundrejt kombit, tradites, dhe kulturave te tjera.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/09/nacionalizmi-dhe-fete-abrahamike--shqip-english/

09/04/2020 www.pdf-archive.com

Broshura-Modifikim-FINAL 57%

Banorët e Sarajit çdo ditë ballafaqohen me probleme të shumta infrastrukturore, urbanistike, mungesë të institucioneve shëndetesore, kushte mizore në objektet arsimore, mungesë uji dhe kanalizim efikas në zona të caktuara si dhe shumë sfera tjera që direkt prekin përditshmerinë e jetëve tona.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/10/broshura-modifikim-final/

10/10/2017 www.pdf-archive.com

Veprimtarija 2015 2014 52%

Derisa shoqatat bamirëse në kurbet, me veprimtarin e tyre, ndihmojnë bashkëatdhetarët për nevoja të ndryshme jetësore, që sado pak të zbutin dhimbjen dhe skamjen e varfrin, që për fat të keq e kanë dhuratë nga veprimet e papërgjegjëshme të liderve dhe strukturave të partive politike, që Kosova i kam e bollek, e që kanë dëshmuar deri tash se janë vetem për interesat e tyre vetanake, grupore, klanore, partiake e farefisnore, gjithnjë tue e keqpërdorur poziten dhe pushtetin, e tue rritur vazhdimisht skamjen dhe mjerimin në popull me papunësi dhe veprime tjera të shumta e të papërgjegjëshme..!

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/veprimtarija-2015-2014/

21/04/2017 www.pdf-archive.com

Dokumente mbi Masakrën e Bihorit 49%

por dhe historia, si perceptohej nga ata që për interpretime të tjera cilësohen njëzëri si “klasikët e mendimit njerëzor”, si shkollë jete.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/11/dokumente-mbi-masakren-e-bihorit/

11/01/2020 www.pdf-archive.com

KUFRI-I-QEVERISË-SAUDITE 47%

Dhe kështu me radhë rregullat e tjera të Sheriatit që lidhen me këtë çështje shumë të rëndësishme.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/30/kufri-i-qeverisE-saudite/

30/04/2017 www.pdf-archive.com

1359536594-vendim Astrit Frakulla gjykata apelit - Copy 43%

me noten kaluese “pese” eshte brenda te gjitha rregullave qe percakton rregullorja e shkolles, pasi nuk eshte e vertete qe te keme dhene fletore, apo mundesi te tjera qe ai te kopjoje kundrejt shperblimit.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/1359536594-vendim-astrit-frakulla-gjykata-apelit-copy/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Veprimtarija 2009 2014 42%

Në vazhdim të fjalës së tij Xhemajl Haxhiu theksoi se “Zvicra ka lejuar të veprojnë dhe organizohen shqiptarët, ka lejuar demonstrata dhe forma të tjera organizimi.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/veprimtarija-2009-2014/

21/04/2017 www.pdf-archive.com