Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «toplumu»:


Total: 6 results - 0.006 seconds

Basin-bildirisi-AT-HSK 100%

Bizler Alevi Toplumu HSK Kültür-&

https://www.pdf-archive.com/2016/11/14/basin-bildirisi-at-hsk/

14/11/2016 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 87%

Toplumu birbirini destekleyen öge ve kurumların karşılıklı ilişkilerinin toplamı olarak gören Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi Grubuna katılmak için tıklayınız https://www.facebook.com/groups/sosyalbilgilerakademi/ 2016 ve kültürün tek tek bireylerin değil toplumsal işleyişin bir ürünü olduğunu söyleyen Durkheim’den etkilenmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

Baudrillardın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 83%

Gelişen teknoloji, tüketim toplumu, enformasyon veya bilgi ve bunun aktarım araçları olan medya ve iletişim araçları aracılığıyla, “farklı” bir dünyada yaşıyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/baudrillard-n-sim-lasyon-teorisinin-temel-kavramlar/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

ZLENCE 57%

hiçbir ayırım gözetmeksizin, toplumu oluşturan her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle ve kararlı olarak, gücü ve becerisi nispetinde ifa eder.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

16-11-17-0 52%

1938 Dersim felaketini yargılayıp 1923’ün şanlı cumhuriyetini mahkum etmenin peşinde olmayacağız” diyen İl Başkanı Ali Rıza Güder, “Bu ülkede birlik içinde, acısı bir, sevinci bir, davası bir Büyük Toplumu yaratmanın yeniden Ulus olmanın düşünü kuruyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/16-11-17-0/

16/11/2017 www.pdf-archive.com

VorlageneuInteraktiv 33%

4 GÜNEŞ İslam’ın toplumu zenginleştirdiğine inananların oranı ise üçte bire düşüyor.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/06/vorlageneuinteraktiv/

06/09/2019 www.pdf-archive.com