Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «trakcie»:


Total: 100 results - 0.021 seconds

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 100%

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej przez pracowników organów podatkowych w trakcie kontroli podatkowych prowadzonych w firmach.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

4 pierwszych 96%

 Bonus  do  cast  time  resetuje  się  w  trakcie  jego   desperate  measures.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/08/4-pierwszych/

08/10/2013 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 92%

5) W trakcie roku odbywają się dwa sezony:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 91%

Adres i telefon kontaktowy do rodziców w trakcie trwania biwaku...........................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 90%

W trakcie meczu wszyscy dopingują zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej doping.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/14/regulamin-wyjazd-w-w-sezonie-2012/

14/05/2012 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 90%

Wymiar urlopu w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego ...................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 89%

W trakcie podróży autokarem oraz w trakcie zgromadzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 85%

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym, b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni, na trening przynosić obuwie piłkarskie, i c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania składania sprzętu sportowego, d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, e) być sumiennym i zdyscyplinowanym, f) w trakcie treningu skupiając się na wykonywanych ćwiczeniach, g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu, j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 85%

§14 Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania dla uczestników turnieju komunikatora aby korzystać z niego w trakcie grania meczy związanych z turniejem.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 85%

§14 Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania dla uczestników turnieju komunikatora aby korzystać z niego w trakcie grania meczy związanych z turniejem.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 84%

Weryfikacja wszystkich zawodników odbywa się przed pierwszym meczem Ligi, oraz może być dokonywana na bieżąco w trakcie rozgrywek.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

noc muzeów 2011 Śląsk 84%

W trakcie Nocy udostępniona będzie wystawa pt.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/13/noc-muze-w-2011-l-sk/

13/05/2011 www.pdf-archive.com

T 0225 2014 83%

Leszetyckiego 5/12 20-861 Lublin Zgodnie z informacją otrzymana od Pana Szymona Dąbrowskiego, pojazd został zabrany przez właściciela w trakcie wykonywania zlecenia o nr 2126/2014 i naprawa nie została dokończona.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/t-0225-2014/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

jelen 81%

Pozwala jej ono pozbyć się większości problemów zwią​zanych z menstruacją (nawet w trakcie miesiączkowania), takich jak zmienność nastrojów, wstrzymywanie wody, za​blokowania hormonalne, skurcze czy nienormalne krwawienie (słabe krwawienie jest oznaką jakiegoś zablokowania i za​trucia organizmu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/01/jelen/

01/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 80%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe zdarzenia i wypadki oraz ich skutki powstałych w trakcie i miejscu trwania zawodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 79%

Rozliczenie składki odbywa się na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie faktycznej liczby Ubezpieczonych w trakcie trwania umowy, na podstawie zgłoszonego przez Ubezpieczającego wykazu osób przystępujących i/lub występujących z umowy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 78%

Kryteriami poddawanymi ocenie Pracy Konkursowej, w trakcie obrad Komisji Konkursu, są między innymi:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

KALP 78%

W trakcie sezonu zawodnik może występować tylko w jednym zespole.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 78%

Dodatkowo, uczestnicy będą mieli wiele okazji do sprawdzenia swojej wiedzy w trakcie próbnych testów, dzięki czemu uzyskają pewność, że ich wiedza jest wystarczająca, jak również zapoznają się z formą egzaminu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

xii 2013 78%

Zaplanowana trasa wielokrotnie była modyfikowana w trakcie podróży, gdyż pojawiały się na liście kolejne miejsca warte zobaczenia, kolejne zakręty warte przejechania, kolejne piękne widoki do podziwiania, a także… kolejne błędy w nawigacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/xii-2013/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

PROGRAM I REGULAMIN 2 77%

Pokora, która jest nam potrzebna na co dzień w trakcie wykonywania naszych obowiązków zawodowych i czysto ludzkich kontaktów między nami daje poważny mandat zaufania, że można jak się bardzo chce.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/23/program-i-regulamin-2/

23/08/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 76%

Punktacja prowadzona będzie dla załogi lub w przypadku zmiany pilota w trakcie trwania ligi dla danego kierowcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 75%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie turnieju kontuzje oraz nie ubezpiecza zawodników.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 74%

Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Akcji zrobią zakupy za co najmniej 100 (słownie:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 74%

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FORUM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FORUM Rafał Kaleciński.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com