Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 15:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «transportowych»:


Total: 8 results - 0.017 seconds

notatka 1 100%

Obniża jednak liczbę i koszt operacji transportowych, a także jest łatwy w organizacji i kontroli.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/notatka-1/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 66%

Charakteryzuje się rozproszeniem geograficznym, wzrostem odległości oraz dużą liczbą podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie systemów transportowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Cennik system panelowy WD 66%

Pierwszy panel (2x słupek + 2x profil boczny) Każdy następny (1x słupek + 2x profil boczny) 63cm 543,00 PLN 435,00 PLN 83cm 631,00 PLN 510,00 PLN 103cm 754,00 PLN 614,00 PLN 123cm 835,00 PLN 674,00 PLN 143cm 932,00 PLN 760,00 PLN 163cm 1 022,00 PLN 854,00 PLN 183cm 1 091,00 PLN 901,00 PLN Ceny loco Bielsko-Biała Produkty dostarczane są na paletach transportowych Kaucja za palety wynosi 30,00 zł netto/szt Powyższe warunki nie mogą być rozpowszechniane bez zgody RET CONSULTING SP.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/20/cennik-system-panelowy-wd/

20/01/2012 www.pdf-archive.com

LSTC PROJECT 66%

Głównym celem przedsiębiorstwa jest świadczenie usług transportowych na jak najwyższym poziomie.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/23/lstc-project/

23/01/2016 www.pdf-archive.com

pm w1 prezentacja 66%

Praktyczne przykłady systemów mechatronicznych (z dziedziny maszyn technologicznych, manipulacyjnych, transportowych oraz powszechnego użytku).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w1-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

SILESIA MODERN - kompozyty 64%

 Dogodność w spedycji i pracach rozładunkowo transportowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/silesia-modern-kompozyty/

07/11/2016 www.pdf-archive.com

COMFY katalog 2012 02 PL prev 55%

Oferta toreb transportowych dla psów i kotów umożliwia bezpieczne i eleganckie wojaże z czworonogiem.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/comfy-katalog-2012-02-pl-prev/

01/10/2012 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 39%

1033), c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com