Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «trochu»:


Total: 17 results - 0.035 seconds

SRS30-39 100%

Podívejme se tedy na onu charakteristiku trochu blíže.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

KVARTICKA3 85%

Aţ se trochu oteplí a tenisti budou chodit hrát ven, bude se krouţek konat i odpoledne.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/kvarticka3/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

SRS20-29 78%

Strmosti výhybek jsou tak trochu otázka vkusu a „náboženského přesvědčení“, zhruba však platí, že u soustav pro domácí použití se uplatní strmost 6 nebo 12 dB na oktávu, zatímco u ozvučovacích soustav je běžné pracovat se strmostí 12 až 18 dB na oktávu (poslední případ hlavně u vysokotónových reproduktorů).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 76%

Zde je to trochu složitìjší, avšak v podstatì jde o to, že když nìjaký kus materiálu namáháme v ohybu, pak èást jeho prùøezu se deformuje tahem, druhá èást tlakem a nìkde mezi tím je jakási „neutrální zóna“, ve které se délka nemìní (nìkdy se hovoøí o tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

K.2 72%

Pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost, podělit se o získané informace s ostatními lidmi, ale trochu mě mrzelo, že to některé třídy vůbec nezajímalo.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

ALL IN ONE č.1 65%

Domníval jsem se a stále se domnívám, že v situaci, která nastala, je lepší žačít od od znovu a dělat to třeba i tak trochu jinak, než se snažit nějakým způsobem napodobovat a kopírovat práci předešlého šéfredaktora, jež dával časopisu nezaměnitelnou podobu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/05/all-in-one-1/

05/01/2014 www.pdf-archive.com

KVARTICKAVKVINTEFINALVERZE 62%

Hry byli prefektní, hlavně ty co byli alespoň trochu akční, ale nenudili jsme se u žádných.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/kvartickavkvintefinalverze/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

SRS10-19 59%

S pásmovou propustí je to však trochu složitìjší.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 1 56%

Reproduktory a reproduktorov´e soustavy trochu jinak.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Sojuszu 54%

Można wpłacać dziennie po trochu aby na zakończenie okresu tygodniowej daniny wpłata do skarbca osiągneła minimu dla każdego sojusznika.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/28/regulamin-sojuszu/

28/03/2015 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 52%

Chtěl jsem se sejít s Kaplickym a trochu zas Mluvil dost, ale já umím vypnout.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 48%

Nᚠseriálek bude zamìøen hlavnì na to, aby cesta k takovému produktu nebyla doprovázena pøílišným tvùrèím tápáním a aby výsledek byl alespoò trochu pøimìøený míøe úsilí, na jeho dosažení vynaloženého.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

04 Atmosférický tlak učitel 47%

Láhev trochu splaskne, ale voda z ní nevyteče.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/04-atmosferick-tlak-u-itel/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

PREZIDENT 2013 47%

(Teď trochu humoru.) Malé děti se alespoň nebudou bát chodit do školy, protože ve třídě visí na obraze strašnej „bubák“.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/21/prezident-2013/

21/11/2012 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 39%

vznik referenda Směrem k přímé demokracii na celonárodní úrovni Tak trochu fiasko:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 28%

Prvním a nejhrubším zjištěním jejich stavu je změření ss odporu kmitací cívky ohmmetrem trochu přesnějšího multimetru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 20%

Je v tom trochu zmatek, každý jazyk však po svém odlišuje reproduktor jakožto samostatný elektroakustický mìniè od zaøízení, které jako celek slouží k pøemìnì elektrického signálu na akustický signál, pøièemž mìniè (tedy reproduktor), èi více mìnièù, obsahuje jako svoji podstatnou èást.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com