PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 December at 00:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «truyn»:


Total: 19 results - 0.148 seconds

phat hien thanh phan moi1132 100%

phat hien thanh phan moi1132 phat hien thanh phan moi 4 khu vc mi va c phát hin nm trên gen truyn li t th h trc bi loài ngi vi kích thích thng ti ti trng lng tr mi , cung cp áp ng bng chng cân nng khi sinh có liên h ti sc khe lúc trng thành.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/phat-hien-thanh-phan-moi1132/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

bep dien o bep1202 89%

Hình thc truyn nhit nng Vi bp ga kèm theo bp in hng ngoi, nguyên lý hot ng do chúng chính là bin in nng hay nh t cht t trc tip to nên nhit nng.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/18/bep-dien-o-bep1202/

18/12/2013 www.pdf-archive.com

am nau nuoc sieu toc1634 87%

am nau nuoc sieu toc1634 am nau nuoc sieu toc m un nc siêu tc trung quc cha chíp gián ip Báo chí Nga em tin vài viên chc hi quan Nga ng thi chn mt lô hàng gia dng nhp cng t Trung Quc có ng mch in t siêu nh "mt v", có kh nng lây truyn mã c ti nhng dùng dùng wifi xp x 200 mét.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/03/am-nau-nuoc-sieu-toc1634/

03/01/2014 www.pdf-archive.com

bep tu khac bep hong1336 69%

trên mt bp Bp halogen (bp in), mà gs Chánh nói gi là bp hng ngoi coi nh là chun xác nht, to nên nhit và nóng có th c truyn n ni hay là cho.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/03/bep-tu-khac-bep-hong1336/

03/01/2014 www.pdf-archive.com

fax hoac thu dien tu1673 66%

Trong khi tôi nhn thy vài hn ch bi email, truyn thông qua mng có th có kh nng c ng nhp bt lun lúc nào, tuy th tôi cm giác fax ngay c vic cng kém an toàn.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/15/fax-hoac-thu-dien-tu1673/

15/05/2013 www.pdf-archive.com

vai linh vuc trong tam1067 63%

gi cho cho chi phí tng i thp, nó lên ngôi là nhng tin tc kèm vi truyn thông coi nh là chng cn giy t.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/06/vai-linh-vuc-trong-tam1067/

06/08/2013 www.pdf-archive.com

vai linh vuc trong diem1327 60%

Cho gi cho chi phí tng i thp, chúng c a chung là nhng tin tc cng nh truyn thông là không cn giy t.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/28/vai-linh-vuc-trong-diem1327-1/

28/04/2013 www.pdf-archive.com

co phai su dung thiet1041 56%

Không yên trí cùng vi truyn bá Ông Hoàng Vit Hà (khu A4, Khng Thng, Hà Ni) cho bit, nhà ông s dng ging nc khoan, theo li tham vn ca chúng ta ông sm sources công ty|doanh nghip|hãng} ài Loan trên con ph Kim Mã vi mc giá 2,by triu ng.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/22/co-phai-su-dung-thiet1041/

22/07/2013 www.pdf-archive.com

5 bi kip dung bep1629 49%

Mc du, b mt bp in t cha sinh nóng nhng mà áy ni li có nhit cc k cao, phi mau chóng truyn sang b mt bp làm bp nóng lên cc k nhanh.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/5-bi-kip-dung-bep1629/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

co the cac ban chua1701 45%

Bi thép cha g (thép trng) có mc nhit truyn qua kém phi ngi ta nên gia c thêm nhiu mt lp gi cho nhit chng dính xung di áy bng kim loi khác, có th coi nh là nhôm hoc là ng.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/04/co-the-cac-ban-chua1701/

04/01/2014 www.pdf-archive.com

can suc khoe va ich1255 44%

Vi li, vic không vi mt tp luyn th thao u n, hút thuc, tui th, di truyn, tình tng tha cân cng nh mt s tác nhân nguy c.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/05/can-suc-khoe-va-ich1255/

05/08/2013 www.pdf-archive.com

bep ga chon lua cho1321 39%

Tuy nhiên nhng bp ga thng xuyên em ti cm thy m áp, truyn thng còn v các cn bp mang phong cách hoài c.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/26/bep-ga-chon-lua-cho1321/

26/12/2013 www.pdf-archive.com

cay chui nha 360 do1473 38%

chi lau nhà 360 có th s tng tr ch em chng còn phi chùi nhà cc kh Tt c các th trong cuc sng cng s ngày mt m mang mt vài phm vt ng dng ng thi tích kim thi gian luôn nh là các các vt phm có kh nng c ngi tiêu dùng c th tâm cng nh tìm mua, cu trúc bao gm mt thùng ng nc lau chùi nhà, mt lng xoay tâm ly cho vt nc u lau chùi, mt b trc xoay cu to theo mu bàn p bánh rng truyn lc ti trc xoay vi côn bi, cn mi vic p nh c coi là có th tích kim sc, lc quay li tâm ã vt khô ráo mt s si vi bi u lau nhà.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/cay-chui-nha-360-do1473/

15/01/2014 www.pdf-archive.com

can luu y trong luc1679 38%

Cùng u th chính là nhit truyn qua rt tt và giá sn phm r, ni nhôm c s dng khá ph thông trong nhà bp nhng ai Vit.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/can-luu-y-trong-luc1679/

15/01/2014 www.pdf-archive.com

ky thuat gi bao dam1600 37%

Da vào nh là truyn bá, trang thit b trên dùng công ngh lc mi nht Nano Silver, không s dng in, không nc thi, lc nc ung trc tip.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/30/ky-thuat-gi-bao-dam1600/

30/07/2013 www.pdf-archive.com

cay lau nha omega mop1438 37%

Bên cnh ó, nh vic li dng dài cc k ln ca thân lau chùi, mt ln nhún tay cng truyn di chuyn h tr u vt li tâm xoay cùng s vòng khá ln .

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/cay-lau-nha-omega-mop1438/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

bep tu1630 37%

Do mt vài c luôn luôn nhit truyn qua kèm theo nóng lên tng i nhanh, gây nguy him.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/bep-tu1630/

15/01/2014 www.pdf-archive.com