Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «trval»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

ZOD C 1 12 2016 MK.PDF 100%

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/08/zod-c-1-12-2016-mk/

08/12/2016 www.pdf-archive.com