Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «trwania»:


Total: 160 results - 0.024 seconds

REGULAMIN MAQ ACTION #1 100%

W ciągu trwania całej imprezy, każdy z uczestników ma obowiązek posiadać ochronę oczu.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 98%

Organizator poszczególnej rundy DLR ma możliwość zorganizowania konkursu samochodowego według swojego pomysłu, przy czym jest on zobowiązany do zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 95%

Fanpage oznacza profil publiczny sklepu internetowego QLS.pl prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/sklepQLS/ Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „POLUB PONIEDZIAŁKI ZE SKLEPEM QLS” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu, umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 95%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe zdarzenia i wypadki oraz ich skutki powstałych w trakcie i miejscu trwania zawodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 94%

Klub zapewnia organizację i prowadzenie treningów w okresie całego trwania roku (za wyjątkiem lipca).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 92%

Adres i telefon kontaktowy do rodziców w trakcie trwania biwaku...........................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 91%

 Laureaci –uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie i doładowali telefon w Okresie Trwania Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 90%

Każdy z uczestników wjeżdżając na teren imprezy akceptuje regulamin.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznad podczas trwania GP.Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów, a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją GP.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 90%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznali podczas trwania zawodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 89%

Wartość wypłaconych Nagród danemu Uczestnikowi Promocji nie może przekroczyć kwoty 5 000 złotych w trakcie trwania Promocji.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 86%

Dyscyplina podczas trwania imprezy:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

KALP 86%

W przypadku wycofania się z rozgrywek podczas ich trwania, pozostałe mecze uważa się za odbyte i oddane walkowerem 6:0.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 82%

23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 82%

Odjazd autokaru odbywa się punktualnie, o ustalonych przez lidera godzinach w trakcie trwania całej imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 82%

Czas trwania KONKURSU zostaje określony:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 80%

Uczestnik podczas trwania WM „ZS” zobowiązany jest mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (np.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 80%

Rozliczenie składki odbywa się na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie faktycznej liczby Ubezpieczonych w trakcie trwania umowy, na podstawie zgłoszonego przez Ubezpieczającego wykazu osób przystępujących i/lub występujących z umowy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 79%

Czas trwania konkursu Konkurs rozpoczyna się dnia 29.04.2015 o godzinie 14.00 i kończy 30.04.2015 o godzinie 14:00 § 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 79%

§1.4 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęd, nagrao filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem, wykonanych podczas trwania turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 79%

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 79%

Powyższy termin nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 78%

Powyższy termin nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin turnieju CS 78%

Zawodnicy - Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju - Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/13/regulamin-turnieju-cs/

13/03/2020 www.pdf-archive.com

regulamin 78%

Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, aby wziąd udział w Konkursie, Uczestnik w okresie trwania Konkursu powinien spełnid następujące warunki:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com