Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «turaka»:


Total: 5 results - 0.008 seconds

Kozicki glasnik 4 100%

Pod najezdom Turaka starosjedilaiko rtxnowtiitvo bje2i prenn zt1,rdu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-4/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozice 1968-1998 [Novaković 1998] 87%

Kozice u srednjem vijeku Tursko doba Vrijeme poslije odlaska Turaka do 1945.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozice-1968-1998-novakovi-1998/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 61%

Nakon zavriene 7 8 9 11 11 14 15, 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 Krscanske zajednice u Slatini Vinogradarstvo u Slatini Slatina iokolica nakon odlaska Turaka 33,34 36,37 Obrazovanje u radionicama Slatina sa starih razglednica Poudne pride 39 40 4'l Trenutak poezije Ptiia iz zivota 42 Humor 46 38 44, 45 osnovne i srednje Skole u Slatini (SS- odgojno-obrazovni smjer) kojom stjede zvanje suradnik u nastavi zavrsava Fakullet za fizieku kulturu u Zagrebu za profesora tjelesne i zdravstvene kulture (nastavni smjer).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Family Tree Delalic 59%

Prema pričanju Omerov otac sa još jednim bratom doselio se u ove krajeve iz Budima, za vrijeme povlačenja Turaka.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/16/family-tree-delalic/

16/05/2014 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 52%

kada ie nase selo pnr put spominje- Da bi se dobio uvid u stanje Napravili smo vi5e opustjele Slavonijenakon odlaska Turaka nego ostali Rijed urednika Upomajmo svoga Zupnika Sv.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com