Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 December at 14:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «twierdzenie»:


Total: 10 results - 0.027 seconds

pytania egzaminacyjne 100%

Sformułuj i udowodnij twierdzenie Fermata.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

mo rozwiazane 83%

Jakie twierdzenie wykorzystuje się do obliczenia potęg macierzy A?

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/mo-rozwiazane/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 77%

64 5 Odpowiedzi do zadań 65 2 Rozdział 1 Całki 1.1 Całki potrójne Twierdzenie o zamianie całki potrójnej po prostopadłościanie na całkę iterowaną Jeżeli funkcja f (x, y, z) jest ciągła na prostopadłościanie P :

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

Metody prob 2 76%

1 3 8 xi 0 1 2 3 PX  xi  1 8 3 8 3 8 1 8 Twierdzenie 1 Rozkùad zmiennej losowej jest miar¹ prawdopodobieñstwa na R,  R  .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 75%

x→x0 Reguªy ró»niczkowania Twierdzenie 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 59%

Twierdzenie 1 ( Wùasnoœci prawdopodobieñstwa) Je¿eli , F, P  jest przestrzeni¹ probabilistyczn¹ oraz A, B, A1 , A2 ,..., An  F , to (i) P    0 (ii) P A  0,1 (iii) Skoñczona addytywnoœã.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 57%

Twierdzenie wyrażone zdaniem tylko takie staje się problemem, które stanowi wyjście do badań naukowych lub chociażby do badań częściowych w zakresie szeroko pojętej metody naukowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci 36%

(9) Twierdzenie Zermelo Dla dowolnego zbioru A istnieje taki porządek ≺, że zbiór (A, ≺) jest dobrze uporządkowany (10) Aksjomat wyboru Każda rodzina niepustych i parami rozłącznych zbiorów ma selektor 5

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 29%

Twierdzenie, że jesteśmy wskrzesicielami marca 1968 roku (w domyśle:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 26%

twierdzenie zazwyczaj dotyczy relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy elementami badanego przedmiotu (w czasie i w przestrzeni), _ ustalenie nowych praw i prawidłowości funkcjonowania rzeczywistości – jest to najczęściej zespół twierdzeń oznajmujących wyjaśniających reakcje przedmiotu badania na określone zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com