Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ubezpieczenia»:


Total: 60 results - 0.069 seconds

Karta produktu Covid19 100%

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Covid-19 Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 99%

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/297/2015 z dnia 28 września 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 97%

Propozycja grupowego ubezpieczenia COVID-19 Ubezpieczyciel:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 97%

Propozycja grupowego ubezpieczenia COVID-19 Ubezpieczyciel:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 97%

Propozycja grupowego ubezpieczenia COVID-19 Ubezpieczyciel:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 96%

pobrał od powoda kwotę za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej kwotę 8.450,62 zł, a następnie w wyniku odnowienia ubezpieczenia w dniu 1 lipca 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

pzu sport 95%

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT Umowa zbiorowa imienna z listą osób Nr T1032733602 1 2 3 liczba dni:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/pzu-sport/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF 95%

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT Umowa zbiorowa imienna z listą osób Nr T1032733602 1 2 3 liczba dni:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/04/propozycja-ubezpieczenia-nr-t1032733602/

04/07/2016 www.pdf-archive.com

zus zwua.PDF 94%

WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA 1) ZDROWOTNEGO 05.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/10/zus-zwua-1/

10/02/2011 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 93%

Wskazał również, ze nieruchomość trzeba będzie ubezpieczyć, ale nie wskazał, iż ubezpieczyciel i warunki ubezpieczenia zostaną narzucone przy zawieraniu umowy kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 91%

Zakres ochrony podczas podróży Suma ubezpieczenia Nie ryzykujemy niedoubezpieczenia klienta w razie zdarzenia za granicą – proponujemy adekwatne sumy ubezpieczenia dla wskazanego przez klienta kraju pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 90%

RODO RODO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184) 7 Początek i koniec odpowiedzialności 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 7 Ustalenie wysokości świadczenia 8 Wypłata świadczenia 9 Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10 Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10 Postanowienie dotyczące składania skarg 10 Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11 Postanowienia końcowe 11 KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12 KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12 KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 12 KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12 KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14 KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14 KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 15 KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15 KLAUZULA NR 9 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 88%

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA MIESZKANIA LUB DOMU?

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 86%

3) zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 83%

Zgodnie z § 11 ust.1e w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, ustanawia się prawną formę zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia wkładu własnego w (…)S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

wydruk 82%

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA adres:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 81%

Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 81%

Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 81%

Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 81%

Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

Niżnik 80%

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 47/Z/2010 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

umowa 79%

Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenia w zakresie ubezpieczenia:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 78%

0,00 % kwoty udzielonego Produktu hipotecznego w całym okresie kredytowania- Klient korzysta z Ubezpieczenia b.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 76%

Klucz do testów ab Podatki i ubezpieczenia Oczekiwana odpowiedź Nr zad.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 75%

Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com