Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 November at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uczestnik»:


Total: 120 results - 0.042 seconds

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 100%

„Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, jeśli uzyska pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Biwak-Azymut na przygode.PDF 99%

Uczestnik biwaku ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów i przepisów dotyczących pobytu na biwaku.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-azymut-na-przygode/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 97%

Zasady Konkursu • Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 97%

W ramach wyjazdu uczestnik ma zapewnione ubezpieczenie podróżne NNW 10.000zł i KL 40.000zł.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 97%

W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do nadesłania zgłoszenia na konkurs drogą elektroniczną na adres e-mali:

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 96%

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 96%

Każdy uczestnik zlotu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz auta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 96%

1 Regulaminu („Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 96%

Uczestnik imprezy musi mieć ukończony 18 rok życia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin at2 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 95%

W Konkursie może wziąd udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 95%

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 95%

W Konkursie może wziąć udział każda dorosła osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 95%

W Konkursie może wziąć udział każda dorosła osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 93%

sto 00/100) złotych (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 93%

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 93%

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 92%

1.1 Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto jest zarejestrowany na forum glee.fora.pl 1.2 Uczestnik musi posługiwać się poprawną polszczyzną.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 92%

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 92%

Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com