Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uczestnika»:


Total: 110 results - 0.015 seconds

Regulamin konkursu na Facebooku 100%

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który spełnił wymagane warunki, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 96%

Naliczony MoneyBack - suma MoneyBack’ów naliczonych dla Kart (karty głównej i kart dodatkowych) wydanych w ramach jednego Rachunku Karty Uczestnika Promocji w danym Cyklu Miesięcznym.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin 95%

Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Uczestnikami Konkursu mogą byd pełnoletnie osoby fizyczne (warunek weryfikowany na podstawie daty urodzenia Uczestnika podanej podczas rejestracji w Portalu), posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a) są zarejestrowane jako użytkownicy Portalu (posiadają prywatny profil) b) zostały fanami Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, (dalej zweryfikowany profil w Portalu), a podane przez te osoby podczas rejestracji w serwisie Portalu dane osobowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 95%

1.4 Złamanie regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika z konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 94%

„Praca Konkursowa” – zgłoszenie konkretnego Uczestnika.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 94%

znaków ze spacjami) b) Dane dotyczące Uczestnika Konkursu oraz nauczyciela prowadzącego czyli:

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 94%

Organizator może uzależnić wydanie nagrody od uprzedniego podania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł, która zostanie przekazana Zwycięzcy oraz właściwemu dla Uczestnika urzędowi skarbowemu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 94%

„Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę „https://www.facebook.com/semahead w serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, „Strona” – profil (podstrona) agencji SEM Organizatora „https://www.facebook.com/semahead” w Serwisie Facebook, „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, „Post” – wpis z zadaniem konkursowym opublikowany na Stronie dnia 10.07.2015 o godzinie 10.00, „Profil” – konto założone przez uczestnika w serwisie Facebook, „Znajomi” – osoby posiadające status ”znajomych” uczestnika w serwisie Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 93%

KO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika jeśli dane w formularzu nie zgadzają się z przedstawionym przez uczestnika dokumentem tożsamości.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Zgoda-opiekuna 93%

(imię i nazwisko Uczestnika) wyrażam zgodę na:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/zgoda-opiekuna/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 90%

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody i rozliczenia podatku.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 90%

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 90%

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody i rozliczenia podatku.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

karta zgłoszenia -maj Warszawa 88%

Anna Wróbel, Agata Juljańska Koszt seminarium – 250 zł Dane uczestnika:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karta-zg-oszenia-maj-warszawa/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 87%

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego opisanego w poście konkursowym oraz umieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 87%

W razie rezygnacji uczestnika z wyjazdu, organizator nie zwraca kosztów, chyba że uczestnik znajdzie inną osobę w zastępstwie, do tygodnia przed wyjazdem.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-polmaraton-lodz 86%

Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu zgłoszeniowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/regulamin-polmaraton-lodz/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 85%

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

ppz-regulamin 85%

1) Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie postu (tekstowego lub zdjęciowego z tekstem), promującego walory Pomorza Zachodniego, w szczególności związanego z atrakcjami turystycznymi, miejscowościami Pomorza Zachodniego, aktywnym wypoczynkiem, gastronomią, poradami dla turystów - czyli takiego, który spełniałby funkcję przewodnika turystycznego.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/07/ppz-regulamin/

07/10/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 85%

* Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

Biwak-Azymut na przygode.PDF 84%

REGULAMIN UCZESTNIKA BIWAKU 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-azymut-na-przygode/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 84%

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane mailowo z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, jego dokładnego adresu, opisu reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 31 października 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 84%

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane mailowo z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, jego dokładnego adresu, opisu reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 31 października 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 84%

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane mailowo z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, jego dokładnego adresu, opisu reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 31 października 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 84%

Odpowiedź Konkursowa powinna być opublikowana przez Uczestnika do 24 listopada 2016 roku, godz.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com