Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ucznia»:


Total: 21 results - 0.014 seconds

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 100%

Kwestionariusz osobowy ucznia Technikum Logistycznego „mundurowego” w Chojnicach Gimnazjum nr 1 Ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 98%

1) opłata za jeden posiłek dla ucznia –5,50zł, 2) opłata za jeden posiłek dla innych osób –7,70zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

wykaz podrencznikow 2012 95%

Tytuł podręcznika, ćwiczenia Edukacja „Nasze razem w szkole” wczesnoszkolna Podręcznik z ćwiczeniami Język ABC DEUTSCH niemiecki 2 części Przedmiot Zajęcia komputerowe Język angielski Religia „Zajęcia komputerowe” Podręcznik BUGS WORLD 1 Ćwiczenia BUGS WORLD 1B „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej + Zeszyt ucznia Autor Wydawnictwo Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak i inni Marta Kozubska Lucyna Zastąpiło Ewa Krawczyk Praca zbiorowa WSiP C.Read A.Soberon Władysław Kubik SJ (red.) Wydawnictwo Szkolne PWN WSiP Macmillan WAM Wykaz podręczników do klas 1-3 w roku szkolnym 2012/2013 klasa II Lp.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/31/wykaz-podrencznikow-2012/

31/07/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin 88%

• • • • • • • • • Typ szkoły- technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik logistyki oraz zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych Wiek uczestników- uczeń klasy drugiej, trzeciej i czwartej Średnia ocen z ostatniego roku nauki (kopia świadectwa szkolnego) Frekwencja za ostatni rok nauki Ocena z języka angielskiego Niepełnosprawność w rodzinie Wielodzietność rodziny Opinia wychowawcy/ pedagoga szkolnego w zakresie oceny sytuacji rodzinnej ucznia (objęcie ucznia pieczą zastępczą/lub samotne wychowywanie ucznia przez rodzica/lub korzysta z pomocy społecznej) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej motywację i chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie Dwa pierwsze kryteria są bez punktów, natomiast pozostałe są punktowane w skali 0 do 5 pkt.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 86%

Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 86%

Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 85%

Dane ucznia: ... Karty zdrowia ucznia gimnazjum.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Arkusz OPOP-100-1904 (1) 83%

WYPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA miejsce na naklejkę PESEL Egzamin ósmoklasisty Język polski DATA:

https://www.pdf-archive.com/2020/03/29/arkuszopop-100-1904-1/

29/03/2020 www.pdf-archive.com

HISWOS 2012 76%

UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA dysleksja HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 72%

Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.4, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 69%

Grupa a Kwasy imi´ i nazwisko ucznia W zadaniach 1–10 zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

samouczek 67%

Pierwszy krok  Wejdź na stronę www.argomagic.pl (ale skoro czytasz ten samouczek, to znacy, że już na niej jesteś)  Kliknij w zapisy na Ucznia  Odpowiedz na pytania naszej Tiary Przydziału.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/13/samouczek/

13/10/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67%

/numer zaświadczenia w rejestrze/ ZAŚWIADCZENIE Potwierdzam, że………………………………………………………………………………………… /imię i nazwisko ucznia/ będzie uczniem* / będzie kontynuował edukację* w ……………………………………………………… /podać pełną nazwę szkoły/ prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-2-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 67%

/imię i nazwisko ucznia/ w ubiegłym roku szkolnym mieszkał*/nie mieszkał* w…………………………………………………… /podać pełną nazwę bursy/ i nie dopuścił się*/dopuścił się* rażącego naruszenia Regulaminu Placówki.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-3-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja zakładania konta ucznia dla Rokietnicy 67%

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA UCZNIA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ MOODLE Platforma e-learningowa pozwala na samodzielne zakładanie kont uczniom.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/13/instrukcja-zakadania-konta-ucznia-dla-rokietnicy/

13/03/2020 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 66%

3) podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Animatrix. W 102 minuty dookoła Matrixa 61%

Zagubiony nastolatek i zdrajca ludzkości “Kid’s Story” (“Historia ucznia”) to czwarta i ostatnia krótkometrażówka bazująca na scenariuszu przygotowanym przez Wachowskich.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/animatrix-w-102-minuty-dooko-a-matrixa/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

''Kiedy Nietzsche szlochał'' Pinchasa Perry'ego 49%

Ma jeszcze jednego przyjaciela, oficjalnie ucznia, początkującego medyka zafascynowanego psychologią.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/kiedy-nietzsche-szlocha-pinchasa-perry-ego/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Dylematy moralne w ''Elfen Lied'' - konspekt 36%

Gdybyśmy dobrze poszukali, znaleźlibyśmy wielu rozdartych wewnętrznie policjantów, żołnierzy i komorników (a nawet nauczycieli zmuszonych zostawić ucznia na drugi rok w tej samej klasie).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/dylematy-moralne-w-elfen-lied-konspekt/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 35%

W zaleŜności od rasy na karcie cech ucznia zapisywane są następujące informacje:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Śmierć brzmi jak Joy Division 35%

Poznajemy Iana jako siedemnastoletniego ucznia szkoły średniej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/mier-brzmi-jak-joy-division/

08/10/2016 www.pdf-archive.com