PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 September at 13:31 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «ucznia»:


Total: 10 results - 0.022 seconds

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 100%

kwestionariusz osobowy ucznia 2016 Kwestionariusz osobowy ucznia Technikum Logistycznego „mundurowego” w Chojnicach Gimnazjum nr 1 Ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

HISWOS 2012 97%

UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA dysleksja HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 88%

1) opłata za jeden posiłek dla ucznia –5,50zł, 2) opłata za jeden posiłek dla innych osób –7,70zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 85%

Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.4, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

KARTA UCZNIA LAZISKA 11-2013 78%

KARTA UCZNIA LAZISKA 11 2013

https://www.pdf-archive.com/2013/11/12/karta-ucznia-laziska-11-2013/

12/11/2013 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78%

/imię i nazwisko ucznia/ w ubiegłym roku szkolnym mieszkał*/nie mieszkał* w…………………………………………………… /podać pełną nazwę bursy/ i nie dopuścił się*/dopuścił się* rażącego naruszenia Regulaminu Placówki.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-3-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78%

/numer zaświadczenia w rejestrze/ ZAŚWIADCZENIE Potwierdzam, że………………………………………………………………………………………… /imię i nazwisko ucznia/ będzie uczniem* / będzie kontynuował edukację* w ……………………………………………………… /podać pełną nazwę szkoły/ prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-2-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 78%

Grupa A i B.(1) Grupa a Kwasy imi´ i nazwisko ucznia W zadaniach 1–10 zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

samouczek 73%

Pierwszy krok  Wejdź na stronę www.argomagic.pl (ale skoro czytasz ten samouczek, to znacy, że już na niej jesteś)  Kliknij w zapisy na Ucznia  Odpowiedz na pytania naszej Tiary Przydziału.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/13/samouczek/

13/10/2015 www.pdf-archive.com

krzesło biurowe 68%

Dla każdego ucznia ważne jest na czym będzie siedzieć przez kolejne lata szkolne.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/23/krzes-o-biurowe/

23/09/2017 www.pdf-archive.com