Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uczniowie»:


Total: 26 results - 0.023 seconds

Konspekt zajęć zimowych 100%

U1 wykonuje pajacyki U2 rzuca śnieżkę w taki sposób aby U1 rozbił ją dłońmi nad głową - uczniowie ustawieni naprzeciwko siebie w odstępie 2m 5.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/konspekt-zaj-zimowych/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 84%

KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2.1 Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Zespołu Szkół Łączności im.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 79%

PRIORYTETY PROJEKTU  Uczniowie kierunku TECHNIK MECHANIK poszerzą swoją wiedzę w zakresie:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 79%

PRIORYTETY PROJEKTU  Uczniowie kierunku TECHNIK MECHANIK poszerzą swoją wiedzę w zakresie:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 74%

1) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych wnoszący opłaty indywidualne, 2) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych , których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez OPS i Radę Rodziców, 3) pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej, 4) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Zostan wolontariuszem!, 68%

Zarówno Samorząd Uczniowski jak i inni uczniowie włączają się w „wolontariatowanie”.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/22/zostan-wolontariuszem/

22/12/2011 www.pdf-archive.com

sprawozd z dzial jedn za rok 2016 68%

Po zakończeniu pokazu odbył się piknik, w którym wzięli udział uczniowie szkoły oraz przedszkola.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/sprawozd-z-dzial-jedn-za-rok-2016/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Z ote Usta 2016 68%

Uczniowie prezentować się będą w następujących kategoriach:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/regulamin-z-ote-usta-2016/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 66%

Rozdział VIII Uczniowie szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Dzień-kobiet 64%

Pytania dla chłopaków Pani Budnik nie lubi, gdy jej uczniowie..

https://www.pdf-archive.com/2017/03/08/dzie-kobiet/

08/03/2017 www.pdf-archive.com

Wojciech Połowniak 64%

Już po pierwszych spotkaniach liczba uczęszczających na zajęcia sięgnęła 30 osób w tym niemal połowa to uczniowie innych placówek edukacyjnych, zarówno gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/wojciech-po-owniak/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

RATOWNICTWO LODOWE scenariusz 64%

2 Pokaz poruszania się po lodzie 9` - cukierek - na to pytanie uczniowie otrzymają odpowiedz na końcu naszej pogadanki 1 Ratowanie tonącego z użyciem szalika- tonący znajduje się w wodzie, krzyczy ratunku.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/03/ratownictwo-lodowe-scenariusz/

03/03/2015 www.pdf-archive.com

ucja i Artur całe 59%

O niee, tego Łucja obawiała się najbardziej, jak na nią zareagują uczniowie?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/ucja-i-artur-ca-e/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin II edycji Międzyszkolnej Olimpiady Korzeń Mandragory 57%

W składzie jury pozostaję wyłącznie przedstawiciele tych szkół, których uczniowie biorą udział w finale.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/11/regulamin-ii-edycji-mi-dzyszkolnej-olimpiady-korze-mandragory/

11/08/2012 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 57%

Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Pracowita strona człowieka-JobBaloon com 57%

Do wyboru stają licealiści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych .

https://www.pdf-archive.com/2013/06/25/pracowita-strona-cz-owieka-jobbaloon-com/

25/06/2013 www.pdf-archive.com

Szkolna miłość całe 56%

Wszyscy jednak bili mi mocne brawa, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/szkolna-mi-o-ca-e/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin 51%

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 46%

Sporządzono go, ponieważ francuscy nauczyciele, przekonani o laickości państwa, doznali szoku, gdy po zamachach [11 września 2001 roku w Nowym Jorku i 2004 roku w Madrycie] muzułmańscy uczniowie masowo - ze względu na przekonania motywowane względami religijnymi - odmawiali wzięcia udziału w minucie pamięci.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

Święty Grall - krew Jezusa 45%

Autor opisał Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus i jego uczniowie posilali się z Graala.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/wi-ty-grall-krew-jezusa/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

Biuletyn 6 maj 2016 A5 44%

- „Postaw na słońce”- Uczniowie II klasy gi mnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku mają zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną w ramach projektu naukowo -badawczego „Postaw na słońce”, która odbędzie się 15 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00 w tutejszej szkole.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/biuletyn-6-maj-2016-a5/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 44%

Mogą one wynikać z przeświadczenia, że skoro książkę będą czytać uczniowie w ramach nauki szkolnej, to trzeba pisać delikatnie i dyplomatycznie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

INNOWIERCA 35%

W mieszkaniu nie by∏o do jedzenia nic prócz lodów z wieczoru po˝egnalnego, jaki urzàdzili tu moi uczniowie, na co dzieƒ dwunastu podstarza∏ych urz´dników, w wi´kszoÊci z ˝onami.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Południk Praski Nr 5 Internet 28%

Po jego odtańczeniu nastąpiły przemowy oraz podziękowania kadrze nauczycielskiej, a zaraz po tym zgasły świa- tła i uczniowie wspólnie z nauczycielami ruszyli na parkiet tańczyć.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/po-udnik-praski-nr-5-internet/

06/03/2018 www.pdf-archive.com