Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «udruga»:


Total: 11 results - 0.013 seconds

statut Kamene babe 93%

Udruga „Kamene babe“.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 76%

Osijeka iBelog Manastjrate prijatcljskih grado\ a Szigctvara i Novog Vinodolskog, kao i brojnih udruga.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 10 64%

Udruga "Koziaki glasnik"

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-10/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Plan-izleta-2017. 62%

* Izletima se mogu priključiti članovi društava/udruga članica HPS-a s pladenom članarinom za tekudu godinu.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/31/plan-izleta-2017/

31/12/2016 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 61%

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE Podružnica Karlovačke županije 21.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 8 60%

Udruga "Koziaki glasnik"

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-8/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 4 42%

gospo<la Nada Rakarii iz Zagreba, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, novobukovadki obrtrik Ivica Zupan te op6ina Nova Bukovica.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-4/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

predstave 41%

Udruga je dobila ime po prvoj predstavi o napuštenom dječaku Virku koji je imao čudnu naviku da viri kroz ključanice tuđih vrata i riječ je o glazbeno kostimiranoj predstavi za djecu predškolskog i školskog uzrasta.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/06/predstave/

06/07/2011 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 37%

Filmaktiv, Art-kino Croatia, Booksa, Kultura promjene SC, Restart!, Kulturtreger, Ured za informiranje Europskog parlamenta u RH, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ured pučke pravobraniteljice, Solidarna, Brodoto, Dobri domaćini, Krijesnica, Koalicija udruga u zdravstvu, U dobroj vjeri, GONG, GOOD Inicijativa, Kuća ljudskih prava, Fondacija kuća ljudskih prava, Centar za mirovne studije, WHW, Crosol, Lapas, Sloga, Hand, Documenta, Kurziv direktor:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

plur 1 21%

Tako je nastala UDRUGA ZA ZDRAVIJU SUBKULTURNU SCENU ‘ŠPICA’.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com