Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uitstoot»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

Huijboom-feiten-klimaat-Parool-Januari-2018 100%

Ruim 97 procent van alle klimaatwetenschappers heeft consensus bereikt over het feit dat de ongekende uitstoot van broeikasgassen door mensen het overgrote deel van klimaatverandering veroorzaakt.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/huijboom-feiten-klimaat-parool-januari-2018/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Emissie inventarisatie Strijbosch 2016 97%

Er is wereldwijde consensus over het feit dat het mondiale klimaat verandert en dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen daar zeer waarschijnlijk de oorzaak van is.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/emissie-inventarisatie-strijbosch-2016/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

CO2-prestatieladder-3A1-emissie-inventaris-CO2-footprint1 83%

Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2-voetafdruk biedt ADST de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/co2-prestatieladder-3a1-emissie-inventaris-co2-footprint1/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

ecodesign245-2009 32%

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik met betrekking tot producten die aan deze verordening onderworpen zijn in de Gemeenschap, is geraamd op 200 TWh in 2005, wat neerkomt op een CO2-uitstoot van 80 Mt.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/27/ecodesign245-2009/

27/03/2013 www.pdf-archive.com