Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ujawnienie»:


Total: 8 results - 0.016 seconds

Klauzula o poufnosci 100%

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

raport wsi 53%

Wolą Parlamentu było także ujawnienie w Raporcie informacji o osobach zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, które mimo posiadanej wiedzy o wykraczających poza obowiązujące prawo działaniach wojskowych służb specjalnych nie podjęły czynności zmierzających do ich zaprzestania.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 49%

Klient upoważnia wydawcę do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Klienta w zakresie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

List pozegnalny 43%

Mówił, mi kolega, że jego ojciec z przerażeniem powiedział, że nie będzie się stawiał bo wszyscy widzą co bandyci z PKO BP robią z Kopczyńskim i dla niego ważniejsza jest rodzina i majątek niż ujawnienie prawdy, bo i tak łapówek w tym banku się nie ukróci, a on zostanie zniszczony, bo ma też kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/13/list-pozegnalny/

13/05/2012 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 42%

1 kpk Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 38%

Próba ich ujawnienia, na przykład przez dziennikarzy, skutkowała odpowiedzią rządu, że ujawnienie tych informacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 34%

struktury organizacyjnej, strategii działania, wszelkich rozwiązań systemowych i informatycznych, prawnych, ekonomicznych, dokumentacyjnych, organizacyjnych lub programowych, oraz innych szczegółów dotyczących realizacji Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, a także wzajemnej współpracy Zleceniodawcy i Klienta, których ujawnienie mogłoby narazić Zleceniodawcę lub Klienta na ryzyko szkody, roszczenia osób trzecich lub kary nałożonej przez upoważnione instytucje samorządowe, państwowe lub międzynarodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 30%

Wstep a) wprowadzenie – zawiera nawiazanie do tematu pracy, wskazuje na istotnosc podjetych problemów badawczych,b) sformułowanie problemu badawczego, celów i hipotez badawczych pracy, c) wskazanie na użyte metody badawcze, d) streszczenie, e) ujawnienie zakresu wykorzystanej literatury oraz zródła danych empirycznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com