Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ukoliko»:


Total: 43 results - 0.026 seconds

CIS-DOC-2011-07-019 100%

Ukoliko primijetite bilo kakve netočnosti, krive podatke ili pogreške u ovom dokumentu, ili imate potrebu komentirati sadržaj molimo Vas da to javite elektroničkom poštom na adresu info@CIS.hr.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

Audio osnovni nemacki, lektura 97%

Bili bismo zahvalni ukoliko bi nam čitaoci skrenuli pažnju na greške ili zastarele podatke tako što će stupiti u kontakt sa izdavačkom kućom Berlitz Publishing, 95 Progress Street, Union, NJ 07083, USA.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/01/audio-osnovni-nemacki-lektura/

01/08/2013 www.pdf-archive.com

SqlPriručnik 93%

Ona se može najlakše razumeti ukoliko se pogleda nekoliko primera.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/02/sqlpriru-nik/

02/09/2016 www.pdf-archive.com

Win7,Win8,bajmokco 92%

Napomena Ukoliko imate isti problem a ne koristite Telekom ADSL poželjno bi bilo da nas kontaktirate putem emaila:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/16/win7-win8-bajmokco/

16/06/2016 www.pdf-archive.com

referendum 2 80%

Ukoliko se hrvatski narod ovaj put probudi iz kome, možemo se ubudude nadati rješavanju još temeljitijih problema.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-2/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

RainWorld 78%

Potpuno u skladu s imenom igre, na svet se povre meno obrušava stravična kiša koj a briše sve pred sobom i autom atski vas eliminiše ukoliko se zat eknete na otvorenom.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/12/rainworld/

12/04/2017 www.pdf-archive.com

pristupnica 72%

Sajt (ukoliko ga posedujete) : Napomena:

https://www.pdf-archive.com/2013/09/15/pristupnica/

15/09/2013 www.pdf-archive.com

Media Clipping 2014 72%

Izmjene su moguće ukoliko prestane sa radom neko od štampanih izdanja ili u slučaju dodavanja novih novina/magazina uz finansiranje od strane Naručioca.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/media-clipping-2014/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

usteda elektricne energije 72%

MOLIMO VAS DA NE ŠTAMPATE OVAJ PRIRUČNIK UKOLIKO TO NIJE ZAISTA NEOPHODNO JER NA TAJ NAČIN DOPRINOSITE OČUVANJU NAŠE ŽIVOTNE SREDINE.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/01/usteda-elektricne-energije/

01/04/2014 www.pdf-archive.com

Interaktivna karta Hrvatske - HAK najkraca 72%

Imajte na umu moguće dodatne troškove ukoliko koristite trajekt.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/interaktivna-karta-hrvatske-hak-najkraca/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

Interaktivna karta Hrvatske - HAK 72%

Imajte na umu moguće dodatne troškove ukoliko koristite trajekt.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/interaktivna-karta-hrvatske-hak/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

Direktor produkcije 72%

                 Rukovodi svim poslovima i procesima koji se obavljaju u Sektoru produkcije i obezbeđuje uslove za realizaciju radnih zahteva/naloga Vrši nadzor nad zaposlenima u okviru Sektora produkcije Kontaktira i predlaže angažovanje konsultanata iz oblasti proizvodnje programa Iznosi ideje za nove projekte i razmatra ideje zaposlenih u svom sektoru Vodi računa o dokumentaciji u svom sektoru Prati i analizira dnevne, sedmične i mesečne izveštaje zaposlenih u svom sektoru Supervizira proizvodnju emisija “HAPPY” televizije i naručuje izradu emisija od strane drugih produkcijskih kuća ukoliko se pokaže potreba za istim Redovno analizira ostvarene rezultate, tržišne uslove i predlaže mere za unapređenje proizvodnje Prati troškove proizvodnje svih emisija Obezbeđuje racionalnu proizvodnju programa u sopstvenoj i spoljnoj produkciji Nadgleda i odobrava korišćenje tehnike prema trećim licima Podnosi redovne izveštaje o projektima u proizvodnji programa Odabira i određuje producente i režisere projekata, kako od stalno zaposlenih, tako i spoljnih saradnika, za sve produkcije unutar i van televizije U saradnji sa producentima određuje tehničko osoblje angažovano na projektima Angažuje spoljne saradnike Organizuje treninge i obuku kadrova Koordinira rad sa ostalim sektorima, radi postizanja maksimalnog efekta i efikasnosti procesa rada Vašu prijavu sa biografijom možete poslati na e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/15/direktor-produkcije/

15/12/2015 www.pdf-archive.com

usteda elektricne energije 72%

MOLIMO VAS DA NE ŠTAMPATE OVAJ PRIRUČNIK UKOLIKO TO NIJE ZAISTA NEOPHODNO JER NA TAJ NAČIN DOPRINOSITE OČUVANJU NAŠE ŽIVOTNE SREDINE.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/24/usteda-elektricne-energije/

24/10/2016 www.pdf-archive.com

Riki's Art Campus - program 72%

Ukoliko sudionik Campusa želi koristiti neke druge materijale, treba ih donijeti sa sobom.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/riki-s-art-campus-program/

26/04/2017 www.pdf-archive.com

R.A 72%

Ukoliko sudionik Campusa želi koristiti neke druge materijale, treba ih donijeti sa sobom.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/r-a/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

zg500-2017 70%

Ukoliko bude prijavljeno manje od tri posade ta utrka se neće održati.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/zg500-2017/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

CT Udruženje 68%

1603000030111489 Vakufska banka, Filijala Tešanj Mnogi privrednici i fizička lica koji su donirali novčana sredstva ili opremu ne žele da se javno objave njihove Donacije, te Vas molimo da nas obavijestite ukoliko i Vi ne želite da se Vaše ime objavljuje.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/ct-udru-enje/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

3523nap05 62%

U krugu od najmawe 20 kilometara od `ari{nog gazdinstva zabraweno je kretawe `ivotiwa koje mogu biti zara`ene (ovaca, koza i goveda) sa gazdinstava, osim ukoliko su vakcinisane.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Nosonja 60%

Ukoliko doti!ne metode nisu dovoljne nisu mi nepoznati ni ostali na!ini uvjeravanja kao #to su:pljenidbe, ucijene, reket, fizi!ki prepadi.Izvrsno baratam #akama,hladnim, vatrenim oru$jem i visokom tehnologijom.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/nosonja/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI 58%

DA - NE - NISAM SIGURAN DA - NE - NISAM SIGURAN 1D 1E Ukoliko druga osoba doživljava neku emociju obično sam u stanju da kažem koju (strah, sreću, tugu, nadu ili ljutnju).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/21/upitnik-emocionalne-svesnosti/

21/03/2017 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx 57%

Ukoliko postoji negativna razlika izmedju promjera rukavca i otvora tj.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-moodle-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 7 57%

(Da se svi prisutni dlanovi obvezuju da 6e ubuduie izvdavati duZnost dostojnog vahogasca, te da i odsutni dlanovi imaju se pridrzavati istih obaveza, te ukoliko koji ne bi prihvatio izvrSenje dostojnog vatrogasca, zakljuauje se da se briSe iz DVD-a.>

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-7/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

28.10.2007 56%

Bez obzira kakav }e biti ishod rada ove komisije, ukoliko se uzme u obzir da su ovom osjetljivom pitanju u Mostaru jo{ prisutni antagonizmi, suvi{no je govoriti o tome da su oni uveliko izra`eni u parlamentima ili vije}ima u Hercegovini.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ganoderma-lucidum 53%

Ipak, bitno je znati kako doziranje ekstrakta deluje na različita oboljenja ukoliko se želi da se određena oboljenja izleče.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/24/ganoderma-lucidum/

24/02/2020 www.pdf-archive.com