Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «umieszczenia»:


Total: 12 results - 0.036 seconds

wniosek 100%

(...) na dzień (...) roku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

S-video w komputerze Atari 800XL 85%

Przykładowy sposób umieszczenia naszej płytki s-video w komputerze.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/13/s-video-w-komputerze-atari-800xl/

13/04/2019 www.pdf-archive.com

regulamin 77%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 77%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 77%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 69%

Wydawca zobowiązuje się do bezpłatnego umieszczenia treści typu tekst lub grafika przesłanych przez klienta w formie elektronicznej w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 63%

1) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu, 2 2) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika, 3) publikację przez Organizatora na stronach internetowych:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

''Śmierć Rotmistrza Pileckiego'' Ryszarda Bugajskiego 61%

“Tak zwany kostium historyczny, mający na celu zmylenie cenzury poprzez ukrycie politycznej aktualności utworu przy pomocy umieszczenia akcji utworu w odległej przeszłości” (cytat z polskojęzycznej Wikipedii).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/mier-rotmistrza-pileckiego-ryszarda-bugajskiego/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Elfen Lied. Jak ofiary stają się katami 52%

Pojedynczym mutantom daruje się życie, ale za cenę umieszczenia w ośrodku badawczym i poddania drastycznym eksperymentom naukowym[2].

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/elfen-lied-jak-ofiary-staj-si-katami/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Obejrzałeś ''Idę''. Obejrzyj ''Generała Nila'' 49%

pułkownik Józef/Jacek[7] Różański (dyrektor Departamentu Śledczego MBP, który przyczynił się do umieszczenia Fieldorfa w więzieniu mokotowskim), podporucznik Kazimierz Górski (oficer śledczy, który zajmował się torturowaniem generała), Benjamin Wajsblech (wiceprokurator Generalnej Prokuratury PRL, który podpisał fałszywy akt oskarżenia) i Maria Gurowska (sędzia, która wydała wyrok śmierci).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/obejrza-e-id-obejrzyj-genera-a-nila/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 43%

Ma to takie znaczenie, że z chwilą umieszczenia danych osobowych Pani Gwardzińskiej jako komplementariusza w nazwie firmy, Pani Gwardzińska zaczyna odpowiadać za wszystko tak jak komplementariusz.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 31%

Mogą one zostać włączone w skład labiryntu tylko wtedy, jeŜeli istnieje moŜliwość umieszczenia schodów w odpowiadającym im miejscu równieŜ na dwóch pozostałych poziomach, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com