Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 16:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «umieszczenie»:


Total: 22 results - 0.058 seconds

Deklaracja przyst pienia do klubu-1 100%

e­mail OŚWIADCZENIE Ja,   niżej   podpisany   proszę   o   przyjęcie  mojej   osoby  do   Miejskiego   Klubu   Sportowego   Polonia­Stal  Świdnica                             i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .  Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS Polonia­ Stal   do   celów   statutowych   i   organizacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-przyst-pienia-do-klubu-1/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

9115091374 100%

FAKTURA PRO FORMA Prosimy o umieszczenie na przelewie w miejscu przeznaczomym na tytuł wyłacznie ˛ ´ identifikatora płatnosci:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/23/9115091374/

23/09/2015 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 100%

Deklaracja Członkowska nr __________ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia D D - M M - R R R R E-mail Rok studiów Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 100%

Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS PoloniaStal do celów statutowych i organizacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

Ogłoszenie 98%

lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/og-oszenie/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 95%

5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego lub szkoły oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły , oddziału przedszkolnego i gminy.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

UFO JAKO MAGNOKRAFT 91%

MAGNOKRAFT Magnokraft to wehikuł przedewszystkim wykorzystujący umieszczenie wiązki tachionowej w polu dipolarnym jako sposobu nabierania prędkości nadświetlnych.Silnikiem Magnokraftu jest komora oscylacyjna.To walec lub sześcian kryształowy wypełniony próżnią i gazem .

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/ufo-jako-magnokraft/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 86%

a) polubienie fanpage’a Organizatora Konkursu w serwisie Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/roweryradom/ b) polubienie grafiki konkursowej opublikowanej na wyżej wymienionym profilu c) zamieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie „Co woziłbyś w swoim koszyku rowerowym?” d) umieszczenie w komentarzu informacji z numerem zestawu kosz + wyściółka (1,2 lub 3), który Uczestnik chciałby otrzymać w przypadku wygranej.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

rsdb 85%

-Ułatwienie dostępu do danych – poprzez ukrycie złożonych zapytań w definicji perspektywy, -Możliwość prezentowania tych samych danych w różny sposób – poprzez umieszczenie w definicji perspektywy np.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin II edycji Międzyszkolnej Olimpiady Korzeń Mandragory 84%

Organizator zapewnia nagrody w formie dyplomów oraz umieszczenie nazwisk najlepszych uczestników na stronie www.maxverde.cba.pl.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/11/regulamin-ii-edycji-mi-dzyszkolnej-olimpiady-korze-mandragory/

11/08/2012 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 82%

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Miasto Jutra”, wyraŜam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie:

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Kompozycja i kadrowanie 79%

           umieszczenie 4 obiektów na wszystkich 4 mocnych punktach wprowadza już chaos, poważne i monumentalne zdjęcie zawiera tylko 1 element główny, w centrum kadru dobrze komponują się obiekty symetryczne, takie jak budynki – jest to układ statyczny, największy efekt dynamiki (np.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/19/kompozycja-i-kadrowanie/

19/05/2012 www.pdf-archive.com

KALP 74%

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Informacje ogólne 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 73%

c) udostępnienie go na swojej osi czasu z widocznością „Publiczne” oraz umieszczenie go pod postem informującym o konkursie 6.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 72%

narzędzia->narzędzia przekształcania->przesunięcie, pozycjonujemy tak warstwę aby prowadnica pionowa przecinała obrazek symetrycznie, od dołu i góry zostawiamy miejsce na umieszczenie późniejszych napisów h.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 68%

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego opisanego w poście konkursowym oraz umieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Hiragana PL 66%

Małe 「つ」 Umieszczenie małego 「つ」 między dwoma znakami powoduje dodanie spółgłoski pochodzącej z drugiego z nich, na koniec pierwszego np.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/12/hiragana-pl/

12/08/2012 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.2 47%

BLOOD BOWL Ì Ì Trenerzy:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/bblrb6plbeta0-2/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.3 47%

BLOOD BOWL Ì Ì Trenerzy:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/bblrb6plbeta0-3/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.1 backup 46%

BLOOD BOWL Ì Ì Trenerzy:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/16/bblrb6plbeta0-1-backup/

16/01/2016 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 43%

KAZUS 13 Czy umieszczenie w firmie spółki cywilnej moich danych osobowych, np.:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com