Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «umjetnosti»:


Total: 10 results - 0.011 seconds

statut Kamene babe 100%

- razvijanje inovativnih glazbeno-scenskih umjetničkih praksi interdisciplinarni i intermedijalni pristup glazbi u umjetničkom izričaju i produkciji te u istraživačkom i odgojno-obrazovnom radu meĎugeneracijsko povezivanje posredstvom glazbe i umjetnosti istraživanje i oživljavanje nematerijalne glazbene kulturne baštine cijelog Balkana razvijanje vlastitog kreativnog izričaja članova Udruge suradnja sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture i umjetnosti;

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

Gero monografija 280909 92%

U to vrijeme, tih 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća portretna karikatura mogla se naći povremeno ili čak redovito u svim revijama i dnevnim listovima, kao ilustracija intervjua ili članaka o poznatim osobama iz svijeta kulture, sporta, umjetnosti i politike.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/gero-monografija-280909/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

ivotopis Šaravanja Ivan 77%

do danas – projekcije, press Muzej ulične umjetnosti, 2012.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/14/ivotopis-aravanja-ivan/

14/03/2015 www.pdf-archive.com

raniZnaciUpozorenjaNaFasizamMostra 77%

RANI ZNACI UPOZORENJA NA FAŠIZAM SNAŽAN I USTRAJAN NACIONALIZAM PRIJEZIR SPRAM LJUDSKIH PRAVA ISTICANJE NEPRIJATELJA KAO OSNOVA UJEDINJAVANJA PRVENSTVO VOJNOG PRORAČUNA RAŠIRENOST SEKSIZMA KONTROLA MASOVNIH MEDIJIA OPSJEDNUTOST DRŽAVNOM SIGURNOSTI ISPREPLETENOST CRKVE I DRŽAVE ZAŠTITA KORPORATIVNE MOĆI POTISKIVANJE MOĆI RADNIKA PRIJEZIR SPRAM INTELEKTUALACA I UMJETNOSTI OPSJEDNUTOST ZLOČINIMA I KAZNAMA RAŠIRENOST NEPOTIZMA I KORUPCIJE IZBORNE PRIJEVARE Izvor:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/raniznaciupozorenjanafasizammostra/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

Riki's Art Campus - program 77%

cheese uz razgovore o umjetnosti.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/riki-s-art-campus-program/

26/04/2017 www.pdf-archive.com

R.A 77%

cheese uz razgovore o umjetnosti.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/r-a/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 60%

Svako ima pravo sudjelovati u kulturnom životu svoje zajednice, uživati u umjetnosti te sudjelovati u naučnom razvoju i koristiti njegove prednosti…..

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 45%

Valja nam upravo u umjetnosti filma koja se temelji na razmjeni svjetla i tame potražiti nove definicije i novo iskustvo svjetla i tame.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 38%

Do 1951, Schaffer i druπtvo dobili su od francuske radijske kuÊe studio za produciranje glazbe, koji je bio jezgra za daljnji razvoj i πirenje nove umjetnosti.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 36%

          nauke i istrazivanja promovisanje pomoci i pomoc kako mladim tako i starijim osobama promovisanje odgoja / vaspitanja i obrazovanja promovisanje i zastita braka i porodice promovisanje nacionalnog i profesionalnog obrazovanja ukljucujuci i pomoc studentima  promovisanje umjetnosti i kulture  promovisanje i jacanje ideje internacionalizma, tolerancije i razumijevanja medju narodima 1 od 44 Zweck des Bundes ist die unmittelbare Förderung:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com