PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 March at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «umowy»:


Total: 100 results - 0.045 seconds

Umowa zawodnika 100%

Zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami", występującymi w imieniu małoletniego, zwanym w dalszej części umowy „Zawodnikiem"

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 99%

Odstapienie od umowy Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 99%

§1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 98%

stycznie 2015 roku i oświadcza, że stan z niego wynikający do momentu podpisania niniejszej umowy nie uległ zmianie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Eula bentley 98%

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego na oprogramowanie firmy Bentley („Umowa”) jest umową między Państwem (jako osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną) a Bentley Systems International Limited, jeżeli znajdują się Państwo poza granicami geograficznymi Stanów Zjednoczonych lub Kanady, lub Bentley Systems Incorporated, jeżeli znajdują się Państwo w granicach geograficznych Stanów Zjednoczonych lub Kanady („Bentley”), dotyczącą oprogramowania Bentley oraz powiązanej z nim dokumentacji dołączonej do niniejszej Umowy, włączając w to powiązany z nim nośnik oraz usługi firmy Bentley oparte na sieci Internet („Oprogramowanie”).

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 96%

W uzasadnieniu argumentował, że przysługuje mu wierzytelność wynikająca z niespłaconego kredytu (nr umowy H/05//CC) udzielonego pozwanym w dniu 26 września 2005 roku.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

Odstąpienie 96%

………………………………………………………………………………… oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia (data paragonu) ……………………… za pośrednictwem serwisu Allegro.pl z firmą:

https://www.pdf-archive.com/2014/08/06/odst-pienie/

06/08/2014 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 95%

§1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 94%

SPIS TREŚCI Rozdział I – Postanowienia wprowadzające Postanowienia ogólne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Definicje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Rozdział II – Przedmiot i zakres ubezpieczenia Czas ochrony  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Przedmiot i zakres ubezpieczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .   Świadczenia podstawowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej  .  .  .   Świadczenia dodatkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące usług assistance – zakres podstawowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  5 str.  5 str.  5 str.  6 str.  6 str.  7 str.  8 str.  10 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności  .  .  .  .   str.  14 Wyłączenia odpowiedzialności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  14 Rozdział III – Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania  .  .  .   str.  15 Składka za ubezpieczenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 92%

kwoty 68.619,99 zł oraz 18.917,55 CHF wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi (od 1 stycznia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

U-2014-001-A&A-REGULAMIN SKLEPU odstąpienie od umowy 90%

U 2014 001 A&A REGULAMIN SKLEPU odstąpienie od umowy Adres sklepu:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/11/u-2014-001-a-a-regulamin-sklepu-odst-pienie-od-umowy/

11/04/2014 www.pdf-archive.com

Joana-89 zwrot 90%

Daszyńskiego 3A/15 67 – 200 Głogów Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Ja/My (*)………………….…………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/04/joana-89-zwrot/

04/08/2015 www.pdf-archive.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 90%

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/06/o-wiadczenie-o-odst-pieniu-od-umowy/

06/09/2016 www.pdf-archive.com

rezygnacja NC+ ogólny 90%

(numer abonenta) NC+ 02-100 Warszawa Skrytka pocztowa 8 REZYGNACJA Z UMOWY O ABONAMENT Niniejszym oświadczam, że nie zamierzam kontynuować umowy o abonament w związku z brakiem dostępności kanału Universal Channel HD od dnia 1 stycznia 2018 r., który był kanałem gwarantowanym.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/05/rezygnacja-nc-og-lny/

05/12/2017 www.pdf-archive.com

cennik 89%

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na Raty rata miesięczna oznacza należną Operatorowi stałą miesięczną ratę określoną tą umową (tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/26/cennik/

26/11/2017 www.pdf-archive.com

Mariusz BRANIA 89%

Z uwzględnieniem wzajemnych obietnic przedstawionych poniżej, z których wystarczająca jest uzgodnione przez MARIE CERVANTES i BRANIA MARIUSZ ROMAN aby uzgodnić warunków umowy zdefiniowane następująco:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/mariusz-brania/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

D 006 0015252 0078 89%

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na Raty rata miesięczna oznacza należną Operatorowi stałą miesięczną ratę określoną tą umową (tj.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/d-006-0015252-0078/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

D 006 0015252 0058 88%

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na Raty rata miesięczna oznacza należną Operatorowi stałą miesięczną ratę określoną tą umową (tj.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/18/d-006-0015252-0058/

18/02/2018 www.pdf-archive.com

cennik T 88%

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na Raty rata miesięczna oznacza należną Operatorowi stałą miesięczną ratę określoną tą umową (tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/08/cennik-t/

08/08/2017 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 88%

20.01.2015 •  POSTANOWIENIA OGOLNE •  Postanowienia wstepne •  Niniejszy dokument okresla Ogolne Warunki dostepu i uzytkowania Strony Internetowej (zdefiniowanej ponizej) przez Uzytkownika (zdefiniowanego ponizej) oraz swiadczenia dalszych usług, o ktorych mowa w kolejnych czesciach umowy (wspomniane Warunki Ogolne okreslane sa dalej jako „OW Strony Internetowej”), swiadczonych przez firme BESTCENA EU LLC - BESTCENA EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 88%

Wydawca zobowiązuje się do przygotowania projektu strony w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

ODSTĄPIENIE Z15 87%

ODSTĄPIENIE Z15 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY tu przypnij paragon zakupu ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, że zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/odst-pienie-z15/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 87%

20.01.2015  POSTANOWIENIA OGÓLNE  Postanowienia wstępne  Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki dostępu i użytkowania Strony Internetowej (zdefiniowanej poniżej) przez Użytkownika (zdefiniowanego poniżej) oraz świadczenia dalszych usług, o których mowa w kolejnych częściach umowy (wspomniane Warunki Ogólne określane są dalej jako „OW Strony Internetowej”), świadczonych przez firmę BESTCENA EU LLC BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 87%

1 umowy kredytu, zawarto postanowienie umowne, zgodnie z którym xxxxxxxxxx udzielił kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu xxxxxxx waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej xxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com