Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 May at 04:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «upotrebljavaju»:


Total: 4 results - 0.021 seconds

Predavanje-09 100%

Funkcionalne - mjere bitne za funkciju predmeta u nekom sklopu (F na slici ispod),  Nefunkcionalne - mjere koje (NF na slici ispod) nisu bitne za funkciju,  Pomoćne - kote informacionog karaktera, ne upotrebljavaju se u procesu proizvodnje i kontrole, izvode se iz drugih dimenzija na tehničkom crtežu, i pišu se u zagradama.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-09/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Nosonja 88%

Eventualne nesporazume rje#avam na krajnje ljubazan na!in, upotrebljavaju"i sve izraze kojima hrvatski jezik raspola$e, u svrhu uvjeravanja.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/nosonja/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

mjerenje u elektrotehnici 4 izdanje vojislav begoOK 64%

11 Dok su u drugom izdanju bile uklonjene samo naknadno uofene pogreSke i izvrSene sitnije dopune, u treCem su izdanju, zbog neobifno brzog razvoja mjerne tehnike, bile potrebne gotovo u svim poglavljima znatnije dopune, a da se knjiga bitnije ne bi poveCala, ispuStena su neka rjeSenja koja se danas manje upotrebljavaju.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/mjerenje-u-elektrotehnici-4-izdanje-vojislav-begook/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 45%

Pitaj ih da li će u ovom slučaju pravilo „opravdanja neznanjem u velikom širku“, koje upotrebljavaju u mes'eli s kojom nema nikakve veze, za njih značiti da ostave suštinu tevhida i islama, tj.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com