Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «upraw»:


Total: 6 results - 0.029 seconds

Raport- Mazur.Golubiewski 100%

Jest dyskusja na temat informacyjnej funkcji o różnorodności, bowiem ma to wpływ na produkcję leków i uprawę roślin.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

WWM 03 & 04 - Last Issue (Special Edition) 63%

Skippa and Upraw ended up leaving their clans as well so that they could make this new clan with those ex-AOP players.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/13/wwm-03-04-last-issue-special-edition/

13/08/2017 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 42%

W jego ramach nie można nawadniać upraw, gruntów lub korzystać z wody w ilości większej niż 5 m3 na dobę.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 34%

• Drzewa  odgrywają  istotną  rolę  w  funkcjonowaniu  krajobrazu  rolniczego.  Zadrzewienia  śródpolne  przyczyniają  się  m.in.  do  wzrostu  plonów,  stanowią  także  ostoje  dla  wielu  rzadkich gatunków zwierząt, często sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami upraw.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 32%

Dzięki temu nauczyciele mogą urozmaicić zajęcia nowo poznanymi metodami pracy z  wykorzy2 http://www.greenheartsinc.org/About_Us.html 3 http://www.greenheartsinc.org/uploads/25_Easy_Nature_Play_ Ideas_for_Early_Childhood_Centers_-_website_version.pdf 4 http://www.successforall.org/About-Us/Our-Mission/ 5 http://www.successforall.org/Early-Childhood/Powerful-Instruction/KinderCorner/ EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA  |  ebis.ibe.edu.pl  |  ebis@ibe.edu.pl  |  © for the article by the Authors 2015  © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015 NAUKA wydzielone miejsce (przestrzeń) w budynku przedszkolnym lub poza nim, które jest wyposażone w  celowo dobrane obiekty przyrodnicze i urządzenia służące do obserwacji przyrody i jej rejestracji, klasyfikowania okazów (…), a także miejsce upraw roślin i chowu zwierząt (…) [oraz] magazyn materiału przyrodniczego do różnych zajęć dydaktycznych (Frątczak i Frątczak, 1991, s. 19-20).

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 27%

obej­ muje również nasilenie się tej wady lub choroby, które unie­ możliwia wyczynowe uprawianie sportu, jeżeli ubezpieczony pomimo istnienia tej wady lub choroby mógł wyczynowo uprawiać sport zgodnie z zaświadczeniem lekarskim upraw­ niającym go do wyczynowego uprawiania sportu pomimo istnienia tej wady lub choroby, wystawionym zgodnie z obo­ wiązującymi przepisami prawa;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com