Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «urmdtoarele»:


Total: 2 results - 0.002 seconds

Anunt selectie partener-1 100%

c o m ANUNT Sc o a l aG i mn a zi a l Gra a d i n a rii n , calitatede iniliator al pr oiectului 9i al par tener iatu l ui gi in viitorca promotoral unui proiect ce vizeazdcrestereapertormantelor scolare si a accesului la sen/icii de calitate pentru elevii cuprinsi in invatammantul preuniversitar, in vederea asigurarii unei educatii de calitate, conform p r e v e d e r il oarrt 3 1 d i n OU G 6 4 1 2009,lanseazd pr ocedur a de selectiea unui partenerprivatcare ?ndeplineste urmdtoarele conditii:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/02/anunt-selectie-partener-1/

02/04/2014 www.pdf-archive.com

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 37%

Depunerea dosarului de concurs (1) Solicitanlii depun in plic sigilat, urmdtoarele:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com