Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 September at 15:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ustalania»:


Total: 41 results - 0.072 seconds

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 100%

Kompletność i prawidłowość ustalania zasad prowadzenia gospodarki finansowej:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 92%

Świadczenie rehabilitacyjne - zasady ustalania prawa.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 91%

Świadczenie rehabilitacyjne - zasady ustalania prawa.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

1-scalone(1) 91%

System zarządzania parkiem trampolin Moduł ustalania grafiku pracu oraz urlopów dla pracowników.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/16/1-scalone1/

16/04/2019 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 87%

24-29) W myśl § 3 umowy, kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4,71833% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 86%

zaś nie została zaznajomiona z mechanizmem ustalania tego kursu, wobec czego miał on charakter abuzywny.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 83%

7 regulaminu), do którego odsyła umowa kredytowa, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą powodów, ponieważ w sposób zupełnie dowolny uprawniają bank do ustalania wysokości rat kredytu, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowi rażące naruszenie interesów powodów.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 81%

1-3 umowy kredyt miał być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4.24667 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 78%

W procesie ustalania kursów Tabeli walut Bank kieruje się sytuacją na rynku walutowym, uwzględniając zmienność kursów i płynność walut oraz poziom cen walut na rynku międzynarodowym.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 72%

Tryb ustalania i treść regulaminu ZFŚŚ • Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi • Ustalanie treści regulaminu przy braku związków zawodowych • Problematyka komisji socjalnych 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 69%

Zasady ogólne ustalania momentu powstania przychodów:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 68%

klient ma prawo bezkosztowo spłacać kredyt bezpośrednio w walucie oraz żądać od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut, natomiast za okres przed 26 sierpnia 2011 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 68%

- zarzut zastosowania w w/w umowie kredytu klauzul niedozwolonych dotyczących możliwości jednostronnego ustalania przez bank kursu CHF w celu wyliczenia i wypłaty kwoty kredytu i kwoty odsetek kapitałowych ( postanowienia zawarte w § 2 pkt 1 i 2 umowy), a także możliwości jednostronnego dokonywania przez bank zmiany oprocentowania kredytu i dowolnego podejmowania w tym przedmiocie decyzji (§ 4 umowy);

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 68%

4, które stanowi niedozwoloną klauzulę umowną, ponieważ w sposób dowolny uprawnia bank do ustalania wysokości tzw.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 68%

Wzorzec umowy kredytu nie precyzuje bowiem sposobu ustalania kursu wymiany waluty ogłoszonego konsumentowi w (...).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 68%

Postanowienia umowy w żaden sposób nie ograniczały pozwanego w dowolności ustalania kursów franka używanego do przeliczania zobowiązań powodów.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 67%

Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 66%

1. Nowe zasady ustalania: a.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Rybnik biznesplan 65%

metoda ustalania ceny Koszty składników i produktów, marża.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/rybnik-biznesplan/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 64%

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do ustalania wysokości opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie w drodze zarządzania.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 63%

• zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, • podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, • skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, • sytuacji w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., • podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, • rozliczanie faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających podstawę opodatkowania, 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 62%

Zarówno z treści umowy kredytu, jak również z Regulaminu xxxxxxxxxxów nie wynikały zasady ustalania przez pozwanego kursu sprzedaży CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 62%

Jednakże podkreśliła, że stosowanie klauzuli walutowej do umów kredytowych musi uwzględniać sposób i termin ustalania kursu waluty w sposób szczegółowy w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Ustawienie rozrzadu - bezposredni wtrysk 60%

W przypadku przekroczenia otworu do ustalania pozycji, nigdy nie wracać do tyłu, wykonać ponownie 2 obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/15/ustawienie-rozrzadu-bezposredni-wtrysk/

15/04/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 58%

Podstawa opodatkowania - zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, - podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, - skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, - sytuacje w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., - podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, - rozliczanie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania, Zmiany na rok 2015 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com