Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ustawy»:


Total: 200 results - 0.022 seconds

pit28 100%

Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Ustawa 97%

[Zakres przedmiotowy ustawy] 11 .

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 96%

przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektem aktu wykonawczego.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 95%

Lokal 104 (Inkubator Przedsiębiorczości) MODEL RELEASE oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku i udzielenie licencji na posługiwanie się zdjęciami w trybie art.23 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych Oświadczenie sporządzone w dniu …_.............................__ strona :

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz2 94%

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje Szanowna Komisja przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia związków metropolitalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 94%

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia związków metropolitalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy 94%

Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy 1) Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Lp.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/04/lista-poparcia-inicjatywa-ustawodawcza-40-lat-pracy/

04/02/2016 www.pdf-archive.com

D2013000036301 93%

7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 92%

 rękojmi i gwarancji – zmiana ustawy K.c.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Obwieszczenie+ 91%

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/obwieszczenie/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

raport wsi 90%

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ Antoni MACIEREWICZ RAPORT o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

konkursTysovia (1) 88%

9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/konkurstysovia-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy 88%

9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/26/regulamin-konkursutommy/

26/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy Cafe 88%

9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/22/regulamin-konkursu-tommy-cafe/

22/10/2019 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 88%

108 ustawy o VAT, 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

KOD rolnicy2 - do druku 86%

Wedle obecnego projektu ustawy, przy obejmowaniu spadku Agencja Nieruchomości Rolnych też może przejąć Waszą ziemię!

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/kod-rolnicy2-do-druku/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 86%

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM – wybrane zagadnienia, omówienie zmian” PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 85%

ustawy antyspreadowej, która umożliwiła kredytobiorcom spłatę kredytu walutowego bezpośrednio w walucie, w jakiej został zaciągnięty.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 84%

Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy[6], jeśli szkodę wyrządził zakład, na terenie którego znajdują się substancje niebezpieczne grożące powstaniem poważnej awarii przemysłowej, to zakład ten odpowiada bez względu na to, czy jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 84%

[Podstawy prawne działania fundacji] Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Ledecka 83%

z siedzibą w Warszawie i chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 82%

W 2014 roku Sejm uchwalił sześć nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com