PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 12 December at 20:28 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «ustawy»:


Total: 100 results - 0.048 seconds

Ustawa 100%

[Zakres przedmiotowy ustawy] 11 .

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy 98%

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy 1) Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Lp.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/04/lista-poparcia-inicjatywa-ustawodawcza-40-lat-pracy/

04/02/2016 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 91%

 rękojmi i gwarancji – zmiana ustawy K.c.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 91%

Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/lista-poparcia-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz2 89%

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje Szanowna Komisja przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia związków metropolitalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 89%

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia związków metropolitalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Obwieszczenie+ 88%

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/obwieszczenie/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

KOD rolnicy2 - do druku 87%

Wedle obecnego projektu ustawy, przy obejmowaniu spadku Agencja Nieruchomości Rolnych też może przejąć Waszą ziemię!

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/kod-rolnicy2-do-druku/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

ustawa-o-gmo 86%

Można przypuszczać, że gdyby nie kary grożące kraju za brak podpisu pod nią w Polsce nie doszło by nie tylko do odrzucenia tej ustawy, jak i do licznych protestów, w które zaangażowały się również osoby publiczne i znani celebryci, sprzeciwiający się ustawie o GMO.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/09/ustawa-o-gmo/

09/07/2013 www.pdf-archive.com

statut 83%

OKSW został utworzony na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 82%

przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektem aktu wykonawczego.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 82%

27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/06/o-wiadczenie-o-odst-pieniu-od-umowy/

06/09/2016 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 82%

W 2014 roku Sejm uchwalił sześć nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

pit28 81%

Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 80%

1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

D2013000036301 80%

7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 80%

1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 79%

1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

raport wsi 79%

raport wsi PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ Antoni MACIEREWICZ RAPORT o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 78%

Odstapienie od umowy Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

STATUT 77%

ustawy o sporcie i ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 77%

Lokal 104 (Inkubator Przedsiębiorczości) MODEL RELEASE oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku i udzielenie licencji na posługiwanie się zdjęciami w trybie art.23 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych Oświadczenie sporządzone w dniu …_.............................__ strona :

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Mieszkańcy Wałbrzycha 76%

2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej zwracamy się o udostępnienie kserokopii n/w dokumentów dotyczących składowiska odpadów przemysłowych i niebezpiecznych znajdującego się w Wałbrzychu przy ul Górniczej 1:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/mieszka-cy-wa-brzycha/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 76%

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM – wybrane zagadnienia, omówienie zmian” PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/zus-27-02-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com