Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «utvikle»:


Total: 14 results - 0.015 seconds

Appell.Storting.nedrustning-2 100%

Fondet skal hjelpe land i sør til å møte klimautfordringene, ikke minst bidra til å utvikle fornybar energi som er nødvendig for å få ned miljøødeleggende karbonutslipp og møte økende energibehov.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 95%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 75%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

ØKINV 70%

https://www.pdf-archive.com/2017/12/06/kinv/

06/12/2017 www.pdf-archive.com

Artikkel mukera 69%

Deretter kan selv bli oppfattet annerledes, og valgene kan utvikle seg .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

The Practicing Mind GN 69%

Ironisk, da, så forstår vi ikke at evnen til å utvikle en hvilken som helst evne så raskt som mulig, med minst mulig innsats, og til og med å oppleve indre fred og glede i prosessen, faktisk er en evne i seg selv, og en som krever konstant øving for å bli en uanstrengt del av den vi er.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/09/the-practicing-mind-gn/

09/07/2016 www.pdf-archive.com

Program 23.06.2015 67%

Gi den enkelte skole og lærer stor grad av tillit og frihet til å utvikle seg mot sine mål.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/07/program-23-06-2015/

07/08/2015 www.pdf-archive.com

Prosjektbeskrivelse med sladdet tekst 64%

Prosjektet har som hovedmål å utvikle medikamentell intervensjon ved ME/CFS, ved å videreutvikle strategier for terapeutisk B-celle deplesjon samt immunmodulerende behandling med Cyclofosfamid.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/prosjektbeskrivelse-med-sladdet-tekst/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

Gr7B 45%

For å utvikle dette til en nyhetssak ville jeg derfor kontaktet folkehelseinstituttet og fått en mer grundig uttalelse fra de for å sette meg inn i det.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

autofil 071215 korea 45%

KOREANERNE ELEKTRIFISERER // KIA FLINKE FOLK FORMER FREMTIDEN 30 // // 16.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/autofil-071215-korea/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

Notater fra en Venn GN 35%

Kanskje det er et valg om å studere og utvikle noen nye ferdigheter som tillater deg å tjene mer eller gi mer til familien og vennene dine.» Kraften av at valg har uendelige ringvirkninger, hvis du virkelig tar et valg, i stedet for å uttale noe du har lyst til.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/notater-fra-en-venn-gn/

18/07/2016 www.pdf-archive.com