Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 November at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «utworow»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

usarzów 100%

Nawet po szesc­ dzi e si~ciu pi~ciu latach brzmi'l mi w uszach dzwi~ki przepi~k n ie zagranych utworow Beethovena (Appassion aty, Sonaty ksi~zy­ cowej) b'ldz mazurkow i walcow Ch opina, ktore plyn~J:y z otwartych okien salonu i roz­ chodzily si~ wsrod drzew parku.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com