Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «utworu»:


Total: 26 results - 0.052 seconds

Odpowiedzi do testu z Ochr 100%

ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

1 94%

Czy twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie ..?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 82%

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką;

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 82%

W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Arkusz OPOP-100-1904 (1) 73%

(0–1) Spośród podanych pytań wskaż to, na które nie można znaleźć odpowiedzi w przytoczonym fragmencie utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/29/arkuszopop-100-1904-1/

29/03/2020 www.pdf-archive.com

polski synteza 2 72%

Charakteryzowała go efektowna forma utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty stylistyczne, takie jak:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/polski-synteza-2/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 66%

2.5 Wykonanie musi zawierać w sobie Nick, jedno zdanie, dlaczego wybrano właśnie ten utwór oraz nazwę utworu i wykonawcy.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 63%

„Prawa autorskie to ogół praw należących do autora danego utworu bądź innego dzieła, upoważniające go do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.” (dwm) Powstają one w chwili ustalenia dzieła czyli nic innego jak przeczytanie, bądź zobaczenie dzieła przez osobę inną niżeli sam autor.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

IMG 59%

31I,8I-22,3]1-81-23 Fax 1071).3?1_81-21 Wrocław, dnia 6/13 l0 czerwęażDl3r, POSTANOWIENIE ożądaniuwydaniawykazupołączeńtelekomunikacyjnychlubinnychdanych związanych z połączeniem Tomasz kozioł _ prokurator Okręgowej, po zapoznaniu się z prokuratury prokuratury Rejonowej delegowany do al<tamipostępowania przygotowawcz_ego V Ds 6/13 portalu chomikuj,plbezzęzwolenia cudzego w sprawie rozpowszechniania w Internecie na tj, czyn autorstwa Lynn Raven i innych utworów utworu w postaci ksią.zki "Pocałunek demona"

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

IMG 0001 59%

autorstvva cudzego utworu w postaci ksią2ki ,,pocałunek bezzezvłolęnia chomikuj.pl LynnRaveniinnychutworówtj.czynzart.ll6ust.lustawyoprawieautorskimiprawach pokrewnych z dnia4 lutego 1994r, -*::"]i::::::"n, nickioraz logi szeregu osób które W toku postępowania ustalono prawie autorskim i prawach ustawie dnia 4 lutego l994r_o _ l'l^^a^.-,^.r rrc} jest uzyskanie od'doEtawcy usług ich tożsamościkonieczne J"*##;;;*n* ffiJil:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

Koniec świata. 56%

Następuje opis sytuacji - słońca gasną i giną, a spadające gwiazdy są sprzedawane przez Żydów (byli tak właśnie postrzegani w polskim społeczeństwie - ukazuje się tutaj żartobliwy charakter utworu).

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/koniec-wiata/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 55%

17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji z zastrzeżeniem ochrony wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

''Śmierć Rotmistrza Pileckiego'' Ryszarda Bugajskiego 54%

“Tak zwany kostium historyczny, mający na celu zmylenie cenzury poprzez ukrycie politycznej aktualności utworu przy pomocy umieszczenia akcji utworu w odległej przeszłości” (cytat z polskojęzycznej Wikipedii).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/mier-rotmistrza-pileckiego-ryszarda-bugajskiego/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Dokument 10 (3) 54%

Pomimo akcji utworu radzę przeczytać go po zagraniu w grę, gdyż wtedy stanie się bardziej zrozumiały, a i nie będzie potem zdziwienia w stylu "ja sobie inaczej wyobraziłem krogańskiego wodza-w-boju".

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/dokument-10-3/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

Wielki Gatsby F.S.Fitzgerald 52%

Miasto, w którym rozgrywa się akcja utworu, jest ziemią jałową, pozbawioną wartości, jest także miejscem podzielonym na dwie strefy.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/26/wielki-gatsby-f-s-fitzgerald/

26/02/2014 www.pdf-archive.com

Lacrimosa. Orkiestry symfoniczne i gitary elektryczne 41%

Do tego dochodzi dumna, potężna, wyrazista perkusja… Po wysłuchaniu omawianego utworu słuchacz czuje się zmęczony, ale w pozytywnym znaczeniu, jak po jakiejś mocno absorbującej rozrywce.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/lacrimosa-orkiestry-symfoniczne-i-gitary-elektryczne-1/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

Hymn narodowy - młodzieżowy przebój 41%

Ta anglojęzyczna piosenka jest parafrazą utworu “Yellow and Blue” szwedzkiej grupy Perkele.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/hymn-narodowy-m-odzie-owy-przeb-j/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Hiragana PL 39%

Wtym artykule wikipedii znajdziecie tekst utworu.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/12/hiragana-pl/

12/08/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 34%

pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

19/04/2017 www.pdf-archive.com

Autobiografia nadczłowieka. Nietzsche - ''Ecce Homo'' 34%

Jak się staje, czym się jest” składa się z przedmowy, pozbawionego tytułu wstępu, czterech rozdziałów oraz utworu poetyckiego zamykającego dzieło.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/autobiografia-nadcz-owieka-nietzsche-ecce-homo/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Bohaterka na miarę Pileckiego i Moczarskiego 30%

Publikacja “Proces załogi…”, zawierająca fragmenty utworu Stanisławy, udziela nam arcyciekawych odpowiedzi na te pytania.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/bohaterka-na-miar-pileckiego-i-moczarskiego/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Lacrimosa. Gothic metal i Kościół Nowoapostolski 30%

Artysta ustosunkowuje się w niej do utworu “Das Schweigen“ z płyty “Satura” (1993).

https://www.pdf-archive.com/2017/05/29/lacrimosa-gothic-metal-i-ko-ci-nowoapostolski/

29/05/2017 www.pdf-archive.com

Obejrzałeś ''Idę''. Obejrzyj ''Generała Nila'' 29%

Fieldorf jest bohaterem utworu muzycznego nagranego przez rapera Tadeusza “Tadka” Polkowskiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/obejrza-e-id-obejrzyj-genera-a-nila/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Anankastia i anankaści. Czym jest osobowość anankastyczna 29%

Bohater przywołanego utworu dysponował imponującymi oszczędnościami, lecz był zbyt skąpy, żeby z nich skorzystać albo oddać je biednym.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/anankastia-i-anankaci-czym-jest-osobowo-anankastyczna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com