Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uzasadniam»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

Ulaskawienie1 100%

UZASADNIENIE Swoją prośbę uzasadniam tym że nie jestem wcale gorszym Polakiem jak Pan Kamiński który został ułaskawiony w tym samym trybie.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com